Особен тип песимизъм, определен като "защитен", помага ефективно да постигаме целите си.

Колко често ви се е случвало да чуете, че нещо добро ще се случи, ако вярвате, че е възможно? Книгите за популярна психология, а също така блогове и семинари за самоосъвършенстване превъзнасят преимуществата на позитивното мислене, смята психологът Фушиа Сируа.

Зад тази практика стоят определени доказателства – много изследвания сочат, че оптимизмът носи ползи, сред които такива за здравето и благосъстоянието.

Как стоят нещата обаче при хората, които смятат чашата за наполовина празна? Винаги ли е лошо да бъдем песимисти?

Скорошни проучвания свидетелстват, че някои форми на песимизъм също носят ползи на човека.

Песимизмът не е просто негативно мислене. Науката за личността е доказала, че той предполага акцент върху резултатите, т.е. върху това какви събития се очакват в бъдеще. Ако оптимистите смятат за по-вероятен положителния развой, то песимистите очакват обратното.

Съществува особен тип песимизъм, наречен защитен. Той извежда негативното мислене на ново ниво. Използва го като средство за постигане на цели.

Изследвания подтвърдиха, че този тип мислене не само помага да преуспеем, но и носи неочаквани бонуси.

Ефективност и увереност

Как работи защитният песимизъм? Какви са ползите от него?

Изследователи смятат, че защитният песимизъм е страгетия, която хората използват в състояние на тревога, за да се справят с тревожността. Тя е способна да ни насочи по пътя на осъществяването на поставена цел.

Важното тук е да си поставите ниски очаквания по отношение на резултатите. Например, че няма да бъдете наети на работа след интервюто. След това си представяте всевъзможни варианти за негативен развой на събитията. Това позволява на защитния песимист да състави план на действия, за да се убеди, че нито един от възможните сюжети няма да се случи. Така човек ще вложи усилия в репетиране за събеседването и ще се появи по-рано на срещата.

Друго изследване показва, че нещата опират и до негативното настроение. В добро настроение защитните песимисти решавали трудно главоблъсканици. Когато обаче настроението им се разваляло, започвали да показват по-добри резултати. Това означава, че този тип хора използват лошото настроение, за да се мотивират да бъдат по-ефективни.

Здраве

Стратегията на защитните песимисти е полезна и когато става дума за здраве. В повечето случаи този тип хора преживяват много рисковете да заболеят по време на епидемия, сравнено с оптимистите. Това ги кара по-често да си мият ръцете и да търсят специализирана медицинска помощ.