Продължаваща тенденция за ръст в жилищното кредитиране през първите два месеца на годината - това отчитат експертите на Пощенска банка.

Нарастването на интереса на потребителите към покупка на жилище води до над 60% увеличение на исканията за жилищен кредит, получени в банката спрямо същия период на миналата година.

Портфолиото на кредитната институция показва, че ипотечният бизнес продължава да бъде концентриран в големите градове на страната – София, Пловдив, Варна, Бургас и Стара Загора, които формират около 90% от общия бизнес.

Интересът на клиентите за покупка на жилища е насочен не само към самите градове, но и към населените места около тях, които имат изградени инфраструктурни връзки с близкия голям град.

Наблюдава се търсене на по-големи имоти – квадратурата на имотите, които са финансирани за покупка през януари и февруари 2018 г., се увеличава на 94 кв. м спрямо 80 кв. м за същия период на миналата година.

Увеличава се търсенето на монолитни жилища – 86% от усвоените кредити през периода са за монолитни жилища спрямо 84% година по-рано.

Съгласно официалната статистика на БНБ за изминалата година, Пощенска банка е най-динамично развиващата се банка в сегмента жилищно кредитиране сред 5-те най-големи кредитни институции в страната.

Общият размер на кредитния портфейл на банката се увеличава със 114 милиона лева и достига 1.486 млрд. лева към 31 декември 2017 г. спрямо 1.372 млрд. лева година по-рано.

С оглед на позитивните макроикономически данни, както и значителния брой разрешителни за строеж, издадени през предходните месеци, очакванията на експертите на банката са пазарът на недвижими имоти да продължава да расте и през настоящата година.

Те отчитат, че средният размер на новоотпуснатите жилищни кредити бележи ръст от близо 7%, достигайки до 54 300 евро за първите два месеца на 2018 г. спрямо 50 800 евро за същия период на 2017 г.

Данните на банката показват, че потребителите съобразяват размера на искания кредит със своите доходи и финансират с близо 25% покупката на жилище със собствени средства/спестявания.

Средният период, за който потребителите теглят кредити за покупка на дом, се запазва на 22 години спрямо максималния предлаган срок от 35 години.

Няма промяна в профила на кредитополучателите − 77% от тях са с висше образование, като 33% от тях заемат средни или висши мениджърски позиции.

При кандидатстване за кредит по-голям е относителният дял на мъжете − 59% от всички кандидатствали през последните 6 месеца спрямо 41% дял на жените, като разликата намалява спрямо 2016 г.

Средната възраст на кредитополучателите на банката е 37 години.

Лихвите по ипотечните продукти вече са достигнали исторически най-ниските си нива и само на база на допълнителни промоции от банките клиентите могат да получат още по-добра оферта за жилищно кредитиране.

Точно затова, за да предложи нови решения с допълнителна добавена стойност за потребителите, от месец март Пощенска банка увеличава продуктовата си гама с два нови продукта.

До 31 май 2018 г. клиентите могат да се възползват от нова промоционална оферта – жилищен кредит без лихва за последните две години. Ипотечният продукт е с атрактивни лихвени условия, финансиране до 85% от пазарната оценка на имота и до 500 000 лв. и срок от 35 години.

Пощенска банка предлага и нова подобрена версия на вече утвърдения и единствен по рода си на ипотечния пазар в страната „Спестовен жилищен кредит“.

С новите условия по „Спестовен жилищен кредит“ клиентите могат да получат повече от своите спестявания, без да губят възможността по всяко време да ги ползват за други свои нужди. С този продукт клиентите ползват 100% от отпуснатия кредит, като същевременно могат да плащат лихва само върху 50%.

С колко ще се намали сумата от кредита, върху която се начислява лихва, зависи от размера на спестяванията на клиента в банката. Банката дава възможност за избор между две опции – изплащане на кредита с до 12 години по-бързо или съществено намаляване на месечните вноски.

Кредитът се отпуска в лева или евро с цел покупка на жилище, строеж и довършване или ремонт и се предлага при атрактивни условия отново до 31 май 2018 г.

Освен новите продукти, банката предлага и редица други предимства − възможност за допълнителни отстъпки, парични бонуси чрез иновативната сметка за заплата „Супер сметк@” и пакетни програми за комплексно банково обслужване, допълнителна сигурност със застрахователните пакети „Живот“ към жилищните кредити, SMS известяване и интернет банкиране.

Пощенска банка продължава да прави значителни инвестиции и в нови канали за продажба на жилищни кредити. И през тази година кредитната институция планира да продължи с развитието на мрежата си от центрове за жилищно кредитиране.

Плановете включват създаването на 5 нови центъра в София и Варна, с което общият им брой ще достигне 29. Освен в специализираните центрове и в клоновете на банката, клиентите могат да кандидатстват за кредит и след консултация с мобилен банков експерт или онлайн видео консултация през Skype, която могат да заявят на www.postbank.bg, както и на имейл moidom@postbank.bg.

Повече информация за продуктите, както и за актуалните промоции и оферти, е достъпна на www.postbank.bg.