В три от последните 10 години (2008-2017 г.) банковата система в страната отчита печалба от над 1 млрд. лв. Да, точно така – 1 млрд. лв.!

Рекордът е от 2008 г. - 1.386 млрд. лв., докато в последните две години печалбите на родните банки достигнаха 1.267 млрд. лв. и 1.179 млрд. лв. за 2016 и 2017 г.

Най-ниската си печалба в посочения период банките реализират през 2013 г. - 599 млн. лв., а съвкупната печалба за последното десетилетие възлиза на 8.6 млрд. лв.

При положение че добавим и печалбата от 2007 г., то сумата набъбва до близо 10 млрд. лв. - или по-точно 9.746 млрд. лв.

Кои са най-печелившите трезори в този период?

Справка на Profit.bg на база данни от централната ни банка показва, че 52.5% от съвкупната печалба на всички банки е реализирана от двете най-големи в страната – Уникредит Булбанк и Банка ДСК.

С едно-единствено изключение (2011 г., когато Банка ДСК отчита 85 млн. лв. печалба), двете институции приключват годините неизменно с печалби от над 100 млн. лв.

Рекордните 305 млн. лв. са генерирани от Банка ДСК през 2015 г., докато най-високият резултат на Уникредит Булбанк е от последните три години – 290, 291 и 297 млн. лв. за 2017 г.

Третата най-печеливша банка в страната за последните 10 години е Райфайзенбанк, отчела 613 млн. лв. и изпреварила по този показател Обединена Българска банка и Пощенска банка, които реализират респективно 587 и 562 млн. лв.

Резултатът на Сосиете Женерал Експесбанк също надхвърля половин милиард лева (526 млн. лв.), докато публичната Първа инвестиционна банка има печалба от 423 млн. лв. за десетилетието.

Любопитно е да отбележим, че само между 2008 и 2013 г. Корпоративна търговска банка е генерирала 363 млн. лв. положителен финансов резултат, според данните на БНБ.

Общо 14 от банките в България имат печалба от над 100 млн. лв. за последните 10 г. Сред тях са още Българска банка за развитие, Прокредит Банк, Централна кооперативна банка, СИБАНК, Алианц Банк България и Сити Банк.