Много хора се опитват да спестяват. В един момент се получава, но след това правят непланирано харчене. Тогава цялата им мотивация рухва, защото веднага правят заключението, че не им се отдава да бъдат спестовници.

В наши дни съществуват доказани начини, по които може да заделяте по някой и друг лев от заплатата, без да влагате кой знае колко воля и усилия за това. Запознайте се с тях в следващите редове.

1. Автоматично спестяване

Всички сме чували съвета – трябва да плащаме първо на себе си. Идеята е, че щом получите заплата, заделяте част от нея в спестовен фонд – може да е банкова сметка или пък традиционна касичка. На теория нещата стоят логично. Ако не можете да заделяте сами, препоръчваме да направите процеса на спестявате автоматичен. Разговаряйте с банковия си съветник за възможностите.

2. Поставете бариера

Някои хора спестяват, като разределят парите за разходи в една сметка, а за спестявания – в друга. Тази бариера ще ви послужи ефективно. Възползвайте се от нея.

3. Имайте предвид своите слабости, когато става дума за харчене

Може да става дума за хора, ситуации, определени магазини и т.н. Те всички са свързани с повод за харчене на пари и то в непланирано големи размери. Ако познавате тези рискове и ги осъзнавате, по-лесно ще ги избягвате или редуцирате.

Ако овладеете и контролирате начина, по който изразходвате заработените си пари, това ще ви помогне да намалите стреса.

4. Усъвършенствайте паузата

Ще откриете тази техника в книгата “The Life Changing Magic of Tidying Up” от Мари Кондо. В нея тя предлага да направим пауза и да се попитаме: „Това носи ли ми радост?“.

Този подход ви помага да осъзнаете какво правите и да оцените ползите за себе си. Ще намалите случаите, в които харчите безразсъдно.

5. Поставяйте си вълнуващи цели

Пътуване до Южна Америка например в плана за следващите 10 години. Когато си поставите такива цели, това ви стимулира да бъдете по-спестовни.

6. Прегърнете дигиталните решения

В наши дни ще откриете много мобилни приложения, които са ефективни помощници, когато искаме да спазваме финансова дисциплина.

7. Играйте играта 1%

Един от ключовите начини, по които експерти пестят пари, е като доприсят за своето финансово бъдеще, използвайки играта 1%. За какво става дума? Автоматично годишно увеличаване на сумата, която спестявате с 1%. Струва ви се странно или пък невъзможно? Помислете - дали ако увеличите спестяванията си с 1% спрямо миналата година, това ще се отрази толкова негативно върху ежедневния ви живот.