Доверие – инвест, дъщерно дружество на Доверие Обединен Холдинг, спечели публичният търг за придобиване на мажоритарен дял във втората по големина молдовска банка Moldindconbank, съобщиха от компанията чрез портала x3news.com.

Доверие – инвест е спечелил публичният търг, проведен на регулиран пазар на Молдовската фондова борса, с предмет продажбата на 3 173 751 броя акции или 63.8865% от капитала на B. C. Moldindconbank S. A. - банка, регистрирана и действаща в Република Молдова, пише в съобщението на българската компания.

Доверие-инвест и правителството на Република Молдова чрез агенцията за държавна собственост на Молдова, сключиха договор за покупко-продажбата на 3 173 751 броя акции или 63.8865% от капитала на банката, посочват от Доверие Обединен Холдинг.

В следващите дни ще бъде приключен сетълментът на сделката, с което ще бъде окончателно завършено придобиването на акциите, добавят от компанията.

В предварителният договор, преди провеждане на търга, бе посочено, че българската компания е допусната до наддаване при начална цена от 239.5 молдовски леи за един брой акции, което означава че общата стойност на сделката възлиза на 760 113 364.50 молдoвски леи или 76 614 349 лева. Няма информация дали българското дружество е имало конкуренция в лицето на други участници в търга.

Ръст за Доверие Обединен Холдинг след новини от МолдоваСесията на БФБ оцвети всички индекси в зелено

В средата на миналия месец февруари, Reuters гръмна, че Доверие Обединен Холдинг официално е придобило банката, като своевременно от компанията опровергаха тази информация, посочвайки, че става дума за подписан предварителен договор, а не за финализиране на сделката.

Книжата на Доверие Обединен Холдинг на Българска фондова борса се представят повече от впечатляващо, записвайки поскъпване от близо 73% от началото на настоящата 2019 година.