Според нов закон, приет във Филипините, всеки гимназист и студент трябва да засади поне по 10 дръвчета, преди да се дипломира.

Законът придава официален характер на традицията да се засаждат дръвчета при дипломиране, като надеждата е това да помогне и в борбата с климатичните промени.

Противниците на закона твърдят, че това може да доведе до засаждането на 525 млрд. дръвчета за времето на едно поколение, ако всички го спазват стриктно.

"Тъй като над 12 милиона ученици завършват средно училище, близо 5 милиона гимназия, а почти 500 000 университет всяка година, ако се прилага правилно, законът ще гарантира засаждането на най-малко 175 млн. нови дръвчета всяка година", заяви Гари Алехано от управляващата партия във Филипините, който е и основен автор на закона.

“За времето на едно поколение ще бъдат засадени не по-малко от 525 млрд. дръвчета, съгласно тази инициатива,” казва Алехано.

Насекомите измират масово, което заплашва екосистемите на ЗемятаОбщият брой на насекомите намалява с 2.5% годишно, според авторите на проучването. Ако спадът продължи с тези темпове, насекомите може да изчезнат от лицето на Земята в рамките на век

“Дори и ако едва 10% от засадените дръвчета оцелеят, това ще означава, че ще останат 525 млн. дръвчета за младите, които ще водят държавата напред в бъдеще.”

Дръвчетата ще бъдат засаждани в мангрови гори, съществуващи гори, някои защитени райони, военни обекти, изоставени мини и подбрани градски райони, според подразделението на CNN във Филипините.

Според правителството видовете, които ще се засаждат, ще трябва да са подходящи за всяка локация, климата и топографията на всеки район, като ще има предпочитание към местни видове, пише Indelendent.

Освен незабавния ефект от абсорбирането на въглеродния диоксид, местните власти се надяват, че новият закон ще подобри познанията за околната среда у бъдещите поколения и ще доведе и до други екологични инициативи.

Филипините са една от страните, страдащи от най-голямо обезлесяване в света, като покритите й с гори територии са намалели от 70% до едва 20% през 20-и век.

Незаконната сеч остава проблем в страната, а липсата на дървета в някои райони увеличи риска от наводнения и свлачища.