Международната рейтингова агенция Fitch Ratings (Фич Рейтингс) потвърди дългосрочния рейтинг (Long-Term Issuer Default Ratings – IDRs) на Обединена българска банка (ОББ) на ‘А-‘ със стабилна перспектива.

Рейтингът на ОББ беше увеличен до най-високото ниво за финансова институция в България още през 2017 г., след придобиването ѝ от белгийската банково-застрахователна група KBC. Така рейтингът на ОББ продължава да бъде по-висок дори от този на България като държава (‘BBB’ с положителна перспектива).

Потвърждаването на рейтинга отразява становището на Фич, че ОББ може да разчита на подкрепа, благодарение на синергията си с белгийската компания-майка KBC, която от своя страна е с рейтинг ‘A+’ със стабилна перспектива.

При потвърждаването на оценката рейтинговата агенция отчита високото ниво на оперативна интеграция с белгийската банково-застрахователна група, както и локалните особености на средата, в която ОББ оперира.

Рейтингът на жизнеспособност (VR) на ОББ е потвърден на ниво ‘bb’, подкрепен от стабилните финансиране и ликвиден профил на банката, от солидната капитализация и значителното пререструктуриране на наследените обезценени кредити.

При оценката са взети предвид умерения рисков апетит и укрепването на профила на компанията (в частност продажбата на лоши кредити), управлението и стратегията под ръководството на КВС (от първото тримесечие на 2018 г.).

ОББ, част от белгийската КВС, е третата по големина банка в България с пазарен дял от около 11%. Според анализа на Фич, качеството на активите през 2019 г., а и след това, ще бъде повлияно благоприятно от ограничения размер на нови лоши кредити, консервативния подход при отпускане на нови заеми и подкрепящата икономическа среда. Рейтинговата агенция отчита подобряване рентабилността на банката след 2018 г.„Потвърждаването на дългосрочния рейтинг на ОББ от страна на Фич е важна оценка за стратегическото развитие на банката и е отличен атестат за успешното финализиране на интеграционните процеси. Също така рейтингът на банката е показателен за успешното развиване на бизнеса на КВС в България като един от основните пазари на групата“, сподели Петър Андронов, председател на УС и главен изпълнителен директор на ОББ.

Подробно описание на рейтингите на ОББ, потвърдени от Фич, са представени на интернет страницата на агенцията, а синтезираното им представяне е следното: дългосрочен рейтинг: 'A-' със стабилна перспектива; краткосрочен рейтинг: 'F1'; рейтинг на подкрепа: '1'; рейтинг на жизнеспособност: 'bb'.