Продължаващ ръст на депозитите, отчитат последните данни на Българска народна банка, при това на фона на ниските лихви, предлагани от голяма част от банките в страната.

Към 31 март общата сума на депозитите на домакинствата в страната възлиза на рекордните 54.28 млрд. лв. Това е с 323 млн. лв. повече спрямо месец по-рано. Нарастването обаче е по-ниско от средното за последните 12 месеца, възлизащо на 373.9 млн. лв.

Спрямо 31 март 2018 г. спестяванията в търговските банки се увеличават със съвкупните 4.48 млрд. лв., сочи справка на Profit.bg.

Най-голям ръст на депозитите от началото на настоящата година се отчита при двете най-големи банки в страната – Уникредит Булбанк и Банка ДСК, добавили нови 270 и 181 млн. лв.

Ръст от 149 млн. лв. се отчита и при депозитите от домакинствата при Райфайзенбанк, докато нарастването при ОББ и Пощенска банка е от 85 и 64 млн. лв.

Следват две от банките с български капитал – Първа инвестиционна банка и Централна кооперативна банка, увеличили депозитната си база с респективно 53 и 46 млн. лв. за първото тримесечие.

Колко спечели вашата банка за първите три месеца на 2019 г.10 от опериращите в момента 25 банки у нас са реализирали повече от 10 млн. лв. печалба за първото тримесечие на годината

Над 10 млн. лв. ръст се отчита и при други четири банки – Ти Би Ай Банк, Общинска банка, Алианц Банк България и Българо-американска кредитна банка.

Спрямо 31 март 2018 г.

Картинката преди 12 месеца е идентична. В челото са Уникредит Булбанк и Банка ДСК, увеличи депозитите си от населението с 1.036 млрд. лв. и 914 млн. лв. и изпреварили Райфайзенбанк, която е с ръст от 606 млн. лв.

Сред предпочитаните банки за нашите спестявания за последната година са още Първа инвестиционна банка и Пощенска банка, отчели нарастване от 431 млн. лв. и 322 млн. лв.

Кои са най-големите банки у нас към 31 март 2019 г.?Само след няколко месеца у нас предстои да бъдат завършени две банкови сделки, които ще променят банковата система.

В топ 10 попадат още Обединена Българска банка, Централна кооперативна банка, Експресбанк, Алианц Банк и Българо-американска кредитна банка.