Общата сума, похарчена от европейците за туристически пътувания през 2017 г., възлиза на 467 млрд. евро.

От тях 44% са за пътувания в собствените им държави, докато останалите 56 на сто за разходи за екскурзии зад граница, се посочва в подробен доклад на Евростат за състоянието на европейския туристически пазар.

Средностастистическият европеец харчи по 377 евро на пътуване, като за вътрешните дестинации разходите възлизат на 223 евро на човек, докато за международните - 812 евро на човек.

Средният разход на нощувка възлиза на 75 евро (58 евро за вътрешните пътувания и 97 евро за тези зад граница).

В България средният разход на едно пътуване е 153 евро (40% от средноевропейския), а на нощувка българите харчат по 37 евро (близо 50% от средното за ЕС).

Германските, френските и британските туристи са похарчили най-много пари в абсолютна стойност, като техните разходи представляват 58% от всички в ЕС.

Освен това този дял надвишава процента на пътуващите от тези три държави като част от общия брой туристи в Общността (около 50%), както и общото им участие в броя на нощувките (53%).

Най-високите разходи средно на пътуване правят гражданите на Люксембург (769 евро), следвани от австрийците (641 евро) и малтийците (633 евро). Най-много пари за екскурзии в собствените си държави дават румънците (79% от всички туристически разходи), гърците (76%) и испанците (66%).

В България делът на вътрешните пътешествия, като процент от общите разходи, също е сравнително висок - 64%, което ни поставя на шесто място в тази класация.

Туристите от Дания, Кипър и Франция са най-щедри по време на международните си екскурзии, където харчат съответно по 1 279, 1 059 и 1 000 евро на човек. Българите са на предпоследно място в тази класация с 400 евро на човек среден разход за пътуване зад граница. След нас са само унгарците с 318 евро.

За сметка на това българите са далеч по-щедри по време на екскурзиите в собствената си държава. Там средният разход възлиза на 113 евро на човек, което ни поставя пред държави като Чехия, Унгария, Словения, Литва, Латвия и Естония.

Гражданите на шест държави дават по над 100 евро на нощувка по време на пътешествията си - Дания (162 евро), Австрия (132 евро), Малта (128 евро), Ирландия (112 евро), Люксембург (108 евро) и Финландия (102 евро).

Градовете, в които туристите харчат най-много париГрадът, в който туристите са похарчили най-много средства през миналата година, е едва на четвърто място по посещаемост

От всички разходи за туристически пътувания, направени от европейците, 78% са за дестинации в рамките на Европейския съюз. Пътуванията в рамките на Общността са 94% от всички, като 73% са в собствената държава, а 21% - в друга държава от ЕС.

От дестинациите извън ЕС най-голям е броят на пътуванията до Северна и Южна Америка (8% от общите разходи за туризъм), следвани от Азия (6%), Африка (3%) и Тихоокеанския регион (1%).

Най-голямото "парче" от туристическия бюджет на европейците отива за настаняване - 37% от всички разходи. Транспортът заема дял от 31%, а останалите харчове са около 32% от общата сума.

По-младите пътешественици харчат по-малко пари за туризъм, показват още данните на Евростат. Хората на възраст от 15 до 24 години дават средно по 311 евро на пътуване, а тези от 25 до 34 години харчат по 356 евро. Най-щедри са представителите на възрастовата група от 45 до 54 години - 413 евро на едно пътуване.

Най-голям дял от всички пътувания заемат тези с цел развлечение и почивка - 64 на сто от общите разходи. Гостуванията на роднини и приятели са с дял от 15% в общите разходи, но в същото време представляват една трета от всички туристически пътувания.

Причината е, че в тези случаи разходите за настаняване са значително по-ниски, тъй като рядко се ползват хотели или други платени места за настаняване.

Средната цена на едно гостуване при приятели или роднини се движи около 170 евро, което е под 50% от средния разход за пътешествие в Европа като цяло.

Бизнес пътуванията генерират 16% от общите туристически разходи. Те са и най-скъпи - средно по 517 евро на пътуване и по 154 евро на нощувка.