Някои от най-търсените професии могат да се практикуват от вкъщи или с плаващо работно време. Това показва проучване на американската платформа за търсене на работа FlexJobs.

Данните показват, че много от "професиите на бъдещето" позволяват гъвкав работен график и в същото време носят добри доходи.

Платформата използва официалната статистика на Бюрото по труда в САЩ, за да определи кои позиции се радват на най-голямо търсене и какво заплащане предлагат.

Ето и десетте професии, които имат шанс да се превърнат в истински хит през 20-те години на XXI век:

Преподаватели за следдипломно образование

Средна годишна заплата: 97 370 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 23% до 2028 година

Преподавателите в центровете за следдипломна квалификация се занимават със специализираното обучение след завършване на средното образование. Обикновено става въпрос за технически специалности или друга професионална квалификация, която дава възможност на студентите бързо да си намерят работа. Тази професия дава възможност и за публикуване на научни материали, както и за провеждане на различни академични изследвания.

Софтуерни разработчици

Средна годишна заплата: 103 620 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 26% до 2028 година

Софтуерните разработчици създават компютърните програми и мобилните приложения, които използваме. Някои от тях са специализирани в приложния софтуер, който позволява на хората да извършват определени дейности на своите компютри и телефони. Други се занимават с разработката на дигиталната инфраструктура и мрежите, които свързват тези устройства.

Анализатори на оперативни данни

Средна годишна заплата: 83 390 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 26% до 2028 година

Анализаторите на оперативни данни използват сложни математически и статистически методи, за да помогнат на компаниите да разрешават комплексни проблеми, да оптимизират работата си и да взимат по-добри решения за бизнеса.

Математици

Средна годишна заплата: 101 900 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 26% до 2028 година

Експертите по математика анализират данни и прилагат математически методи за решаване на реални практически проблеми от бизнеса, инжинеринга, здравеопазването и много други сектори.

Генетични консултанти

Средна годишна заплата: 80 370 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 27% до 2028 година

Експертите в областта на генетичната съвместимост оценяват риска от наследяване на определени заболявания или от появата на усложнения при раждане, като взимат под внимание биологичните данни на родителите.

9 професии, за които скоро ще четем само в учебниците по история С развитието на интернет хората на практика вече няма нужда да се обръщат към услугите на...


Логопеди

Средна годишна заплата: 77 510 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 27% до 2028 година

Логопедите диагностицират и третират проблемите в говора при децата и възрастните.

Медицински сестри

Средна годишна заплата: 107 030 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 28% до 2028 година

Медицинските сестри и квалифицираните домашни помощници с медицинско образование стават все по-търсени на пазара на труда. Те се грижат за пациентите в здравните заведения, а също така могат да осигуряват и специализирана помощ в домашни условия.

Статистици

Средна годишна заплата: 87 780 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 31% до 2028 година

Статистическото моделиране се използва за решаване на различни проблеми от практическо естество. Стастистиците могат да извършват социологически проучвания и експерименти за събиране на данни, на база на които се извършват детайлни анализи.

Общопрактикуващи лекари

Средна годишна заплата: 108 610 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 31% до 2028 година

Общопрактикуващите лекари извършват периодични здравни прегледи и консултации, издават диагнози на пациентите и ги насочват към останалите медицински специалисти.

Експерти по киберсигурност

Средна годишна заплата: 98 350 долара

Очакван ръст в търсенето на кадри: 32% до 2028 година

Анализаторите на информационната сигурност планират мерките за защита на дигиталните активи на компаниите. Тяхната отговорност нараства с увеличаването на риска от кибератаки.