Левче тук, левче там. Сумите, които банките събират от клиентите си, наистина са малки, но с течение на времето капките се превръщат във вир, както знаем от популярната българска поговорка.

Справка на Profit.bg сочи, че в края на деветмесечието банките в страната отчитат приходи от такси и комисиони в размер на 985 млн. лв., което прави по близо 110 млн. лв. средно на месец.

Това е второто най-голямо приходно перо на банките след приходите от лихви, възлизащи на 2.29 млрд. лв.

Година по-рано постъпленията от комисиони възлизаха на 920 млн. лв., а за още 12 месеца по-рано, или за първите 9 месеца на 2017 г., сумата беше 851 млн. лв.

Както става ясно, налице е плавен ръст на приходите на банките у нас от такси и комисиони. Една от честите проверки, които правим, е да сравним таксите, които банките събират при теглене с дебитни карти.

Сумите, разбира се, се различават, в зависимост от това дали ползваме банкомат, който е собственост на нашата банка, или такъв на друга финансова институция.

Анализирайки тарифите на десетте най-големи банки у нас, можем да заключим, че все още има две банки, които не начисляват такса за теглене от собствен банкомат. Това са Уникредит Булбанк и Експресбанк, която беше купена от Банка ДСК, като сделката се очаква да бъде финализирана в началото на следващата година.

Три от банките имат тарифа от 0.20 лв. - Първа инвестиционна банка, Централна кооперативна банка и Алианц Банк. Тук обаче следва да направим уточнението, че при ПИБ говорим за картите Visa, тъй като за Mastercard се дълги месечна такса от 1 лв., но за сметка на това нямаме такси при тегления нито на собствени, нито на чужди ATM устройства.

При останалите банки от топ 10 тарифата е 0.30 лв. Това важи за клиентите на Банка ДСК, Обединена Българска банка, Пощенска банка, докато при Райфайзенбанк варира от 0.30 до 0.80 лв., в зависимост от картата.

Да преминем на таксите, които банките начисляват при теглене на чужди устройства.

При Райфайзенбанк сумата варира от 0.98 до 1.20 лв., в зависимост от картата ви, докато за Експресбанк таксата е 0.99 лв.

Централна кооперативна банка и Първа инвестиционна банка взимат 1 лв. на всяка трансакция, Алианц Банк начислява 1.06 лв. такса, като тук следва да отчетем, че сумата при ползване на банкомат на Уникредит Булбанк е 0.20 лв.

Клиентите на Уникредит Булбанк, Банка ДСК, Обединена Българска банка и Пощенска банка са със сходни такси – 1.10 лв. на трансакция.