Дигиталното образование ще донесе позитиви за образованието и в дългосрочен план, след пандемията от COVID-19, но в същото време "меките" умения за общуване и управление на хора ще стават все по-важни.

Около тази теза се обединиха участниците в панел Образование, който беше част от икономическия форум Шумът на парите, организиран от Profit.bg.

Според директора на ЧСУ "Евлоги и Христо Георгиеви" Олга Ялъмова технологиите до такава степен са навлезли в нашия живот, че няма как да бъдат изключени от системата на образованието. Според нея в бъдеще все повече ще се правят комбинации между присъствено и дистанционно обучение.

„За мен по време на всички грипни ваканции е задължително да има дистанционно обучение, тъй като сферите на технологиите толкова се развиха, че ние в момента включваме учители, които преподават от чужбина. Учителят ни по китайски в момента води уроците от Шанхай", каза още Ялъмова.

По думите ѝ умението да си адаптивен, бързо да се приспособяваш към променящите се условия, вече се слага в класациите като ключова компетентност на XXI век.

Родителите не бива да се фокусират толкова върху оценките, колкото върху това да развиват още от I клас в детето си твърди и меки умения – да владеят чужди езици, да могат да работят с технологии.

„Родителите е важно да търсят силните страни в децата си и да ги развиват, а не да ги насочват към някоя професия, която е модерна", обясни Ялъмова.

"Когато се възстанови учебният процес, в никакъв случай не трябва да се забравят големите плюсове на дистанционното образование. Това трябва да се използва за в бъдеще и всяко училище, което не е било подготвено за този тип обучение, ще има време да се подготви за него и да е готово за следващата година", заяви основателят и управител на IT Crowd Йото Райчев.

Той е на мнение, че децата са се приспособили по-бързо към дистанционната форма на обучение, защото те са технологично предразположени. Много по-трудно е да обясниш на един възрастен човек и да му покажеш как работят технологиите.

"Ако образованието не е абсолютен приоритет, ако хората, които преподават, не са горди от това, ако условията не са подходящи, няма как човек, който получава малко пари, колкото и позитивен да е той, да предаде знанията на децата. Учителите трябва да бъдат мотивирани, а това е държавна политика. Ужасяващо много липсва престиж на професията", допълни Райчев.

"В момента има тренд към IT технологиите. Повечето хора обаче не го правят от интерес към технологиите, а просто защото си представят, че един ден ще получава много висока заплата. Ето защо нивото на специалистите, което в момента е много високо, започва малко да спада. Започваме да произвеждаме кадри, които не са толкова качествени", каза още Райчев.

Д-р Ирина Йончева, ръководител отдел "Човешки ресурси" в Adecco България, заяви, че нейните впечатления от въвеждането на новите технологии в образованието не са особено позитивни.

Според нея засега се говори само за технологии, която заместват комуникациите на живо, но на този етап все още не се използват достатъчно и други технологични решения, като бази данни, интерактивни приложения и т.н.

"Ние просто заменихме общуването лице в лице с онлайн комуникация, което е доста посредствена замяна. Не че не се получи, но се получи, просто защото нямахме избор. А нямаше и тестов период. Поздравления за учителите, които успяха да се справят бързо с това предизвикателство, но нека не приравняваме замяната на комуникацията с цялостното използване на технологиите в учебния процес", заяви Йончева.

Тя смята, че общуването с другите и емоционалната интелигентност се превръщат в ключова компетентност. Това изискване вече се среща дори и в обявите за работа.

"Умението да разбираш собствения си емоционален свят и този на другите, да умееш да ги управляваш - всичко това е изключително важно за съвременния процес на работа. Технологиите са нещо прекрасно, но те не могат да заместят всичко. Те са просто инструмент, с който постигаме други неща", коментира още Йончева.

Според д-р Ирина Йончева обучението през целия живот е нещо, което вече се случва и то масово. Дори и служители с магистърска степен, някои от тях от чуждестранни университети, търсят допълнителна квалификация.

"Това обучение обаче не е задължително да се случва по стереотипа в класната стая, с преподавател и т.н., макар че тази традиционна форма никога няма да отпадне, защото има много предимства. Начинът, по който възрастните учат, обаче е различен от този, по който го правят децата", каза още Йончева.

"Оказва се, че понякога, освен върху техническите умения на учителите, трябва да се работи и върху техническите умения на децата и на родителите", заяви основателят на платформата на Знам.бе Ангел Георгиев.

По отношение на начина на преподаване Георгиев заяви, че според него той трябва да е по-всеобхватен или насочен към някоя професия или нещо конкретно, което детето иска да постигне.

"Едно от най-важните умения, което би трябвало да бъде основополагащо, освен всички други, е умението да учиш, да приемаш новата информация, да се адаптираш към това, което се случва пред теб и да реагираш", каза още Георгиев.

По отношение на тенденцията все повече хора да искат да работят в IT сферата заради доброто заплащане, той коментира, че ако човек намери това, което наистина иска да прави, той ще може да го прави много добре и да започне да получава много повече пари, отколкото ако е посредствен IT специалист, например, и освен това ще бъде щастлив.

По въпроса с професиите на бъдещето Георгиев каза, че миналата година от Знам.бе са създали един въпросник, който вече е попълнен от 13 000 деца. В него са определени 19 професии на бъдещето и след като детето попълни въпросника, разбира коя е неговата професия на бъдещето.

"Една от професиите, която много често се пада, е фермер. Според нас това е професия на бъдещето, не защото ще се създаде в бъдеще, а защото ще има нужда от много хора, които да се занимават с това, за да има прехрана за другите хора", каза Георгиев.