Годишната инфлация за октомври 2021 г. е 6%, показват данните на Националния статистически институт. Това е най-високата стойност на индикатора от началото на 2009 година насам.

Месечната инфлация е 1.8%, а тази от началото на годината (октомври 2021 г. спрямо декември 2020 г.) е 5.4%.

Средногодишната инфлация за периода ноември 2020 - октомври 2021 г. спрямо периода
ноември 2019 - октомври 2020 г. е 2.1%.

През октомври 2021 г. спрямо предходния месец най-силно са се повишили цените на облеклото и обувките (с 8.3%), развлеченията и културата (с 3.2%), жилищата, водата, електроенергия и останалите горива (с 3%) и транспорта (с 2.5%).

Хранителните продукти и безалкохолните напитки са поскъпнали с 1.6% на месечна база.

Ето последните прогнози на БНБ за инфлацията и ръста на БВПВ условията на силно вътрешно търсене от БНБ предвиждат нетният износ да има предимно отрицателен принос през периода 2021–2023 г.

Индексът на цените от т. нар. "малка кошница", в която влизат продуктите от първа необходимост, за октомври 2021 г. спрямо септември се повишава с 1.7%, а от началото на годината - с 4.8 на сто.

През октомври 2021 г. цените на хранителни продукти от малката кошница за най-нискодоходните 20% от домакинствата са се увеличили спрямо предходния месец с 1.7%, а тези на нехранителните стоки - с 3.1 на сто. Цените на услугите остават на равнището от предходния месец.