Всеки клиент на УНИКА България, сключил застраховка КАСКО, ще допринесе за засаждането на едно ново дърво.

През 2022 г. УНИКА поема ангажимента да засади хиляди млади фиданки в партньорство с Гората.бг.

Фондацията до момента е засадила над 1.7 млн. дръвчета на 3 млн. кв.м., а в инициативите им са взели участие над 200 000 души.

Клиентите, избрали КАСКО от УНИКА, ще получат грижа за автомобила, която допълнително включва: достъп до дигитални услуги като самостоятелен оглед, завеждане на щета изцяло онлайн; оглед по щета в доверен сервиз на застрахователя; заместващ автомобил при необходимост; мобилен сервиз за гуми и други.

С това цялостно решение за личния автомобил всеки ползвател печели време и допринася за намаляване на CO2 емисиите. Удобство е и заплащането на премия по всички канали: онлайн през уебсайта на УНИКА, EasyPay и др.

Фокус в програмата Зелена УНИКА, която цели намаляване на въглеродния отпечатък, е и новият e-КАСКО пакет за електромобил, който включва допълнителни предимства:

  • 10% отстъпка от стандартната цена на застраховка КАСКО в УНИКА;
  • Асистънс за репатриране до най-близката станция за зареждане;
  • Допълнителни отстъпки от други продукти на УНИКА.
  • По данни на Европейската агенция за околна среда средностатистическият европеец отделят над 8 тона въглероден диоксид годишно, в резултат на начина му на живот (транспорт, храна, облекло и др.). Леките автомобили са с най-голям дял на CO2 емисии спрямо всеки друг вид транспорт – лекотоварен и тежкотоварен, железопътен, речен, морски, въздушен, като на тях се дължат над 60% от емисиите на CO2, генерирани от сухопътен транспорт.

    УНИКА България е първият застраховател в България, който стартира кампания в помощ на горите в България, в партньорство с Гората.бг, и поставя фокус върху темата за намаляване на въглеродния отпечатък, причинен от личния автомобил.

    Зелена УНИКА е дългосрочна инициатива на УНИКА България за намаляване на въглеродния отпечатък. Сред мерките, които УНИКА България вече е предприела, са: дигитализиране на ключови процеси в компанията, преминаване към дигитални услуги в помощ на клиента (дистанционно подаване на уведомление при щета; плащане по полица; проверка по щета; самозаснемане при щета; възможност за медицинска консултация изцяло онлайн и запазване на час при избран лекар), дигитално подписване на документи, минимизиране на използване на печатни материали, възможност за работа от вкъщи за екипа, с което не се налага ежедневно използване на транспорт, и други.