Един вулканичен артикул носи гръцко име, но се превърна в нарицателно за дълголетието на родопчани.

Нарича се зеолит, което означава "кипящ камък". Другото му име е клиноптилолит.

Обявен е за минерала на 20 век, а откривателят му е Славчо Славов, разказва вестник Стандарт.

Това е естествен минерал с невероятни физически качества, благодарение на неговата специална кристална структура. Тя му осигурява електрично реактивна повърхност от над 450 кв. м на грам.

Натоварената с отрицателно електричество повърхност дава възможност зеолитът да привлича и задържа катиони от средата, в която се намира и от своя страна да отделя други. Едно от най-ценните му качества е, че поставен във водна среда елиминира всички вредни за човека вещества от нея, включително и радиоактивно замърсяване.

Произходът му е в праисторическите времена, а днес има над 40 разновидности.

Шест японски тайни за дълголетиеПроведено в Япония скорошно изследване търси причините за дълголетието на най-старите японци

Преди милиони години слой вулканична пепел е била изложена на изключително високи температури и налягане и това породило физическа и химическа промяна, която създала цяла група минерали, наречени зеолити, между които и клиноптилолит. Най-качествените минерали се намират в България, в Източни Родопи.

Научните изследвания показват, че лекува различни здравословни проблеми. Смята се, че е ефективен при простудни заболявания, наднормено тегло, целулит, диабет, при радиоактивно облъчване, а някои хора прибягват към него и при онкологични заболявания.

За вредата от свободните радикали напоследък се говори много. Най-общо казано, те причиняват клетъчно увреждане на здрави клетки, като им крадат електрони от структурата. Затова се смята, че именно те са виновни за много болести.

Структурата на зеолитa е именно капан за токсини, тежки метали, но също така и за свободните радикали. Механизмът е по-различен от този на типичните антиоксиданти. Зеолитът няма ефект на неутрализация или стабилизация върху свободните радикали, за сметка на това той ги обхваща в структурата и ги извежда от организма.

Сравнение с активния въглен

Изследвани са и преимуществата на зеолита пред обичайните сорбенти, примерно дейния въглен. Оказва се, че зеолитът работи изборно и не изхвърля от организма ни потребните микроелементи. Това свойство се обяснява с неповторимия градеж на вулканичния артикул и механизма му на йонен продан.

Микропорестата му молекулярна конструкция припомня градежа на пчелните пити: навътре в "килийките " се разполагат негативно заредените йони на калия, магнезия и силиция, които са значими и нужни за здравето ни.

Същевременно, зеолитът притегля всички позитивно заредени частици на токсините - йони на оловото, живака, кадмия, арсеника, цезия, рубидия и стронция. Вместо тях каменните фрагменти отделят и обогатяват течности с потребните микроелементи, витамини, ферменти и имунни комплекси.

Феноменът Каменни гъби

Най-известният район на зеолита у нас е около феномена Каменните гъби. Това са скални формирания, ситуирани крий село Бели слой (по пътя сред Хасково и Кърджали). Районът, в който са ситуирани, има народен статут на естествена забележителност.

Скалните изваяния са с височина от два метра и половина; "пънчетата " на гъбите са светли, с розов нюанс, а горната част, гуглите - със зеленикав. Местното наименование на феномена е Мантаркая. А пред чешмите по всяко време има опашки от хора, които наливат водата в шишета и дамаджани.

Бившият премиер Иван Костов е един от хората, който винаги спираше до Каменните гъби, за да отпие от водата, когато посещаваше района.

Всъщност, скалните гъби са вулканични туфи със разбъркан минерален състав - клиноптилолит, манган, селадонит. Преди 40 милиона години мястото е било дъно на море, сочи научната информация. За хората от региона се знае, че употребяват вълшебния камък минерал ежедневно и това ги прави дълголетници.