За много от търговците скоростта и честотата, с които получават средствата по сключените от тях договори за покупка на вноски, са от голямо значение.

За да бъдат максимално гъвкави и да постигат своите бизнес цели, те разчитат на всекидневно постъпващия капитал.

Това важи особено за сегмента малък и среден бизнес, където нуждата от ликвидност е по-висока.

В отговор на тази потребност TBI вече изплаща суми по сключени договори за продажба 3 пъти дневно вместо 1, както е стандартно за пазара. Така търговците в партньорската мрежа на банката ще получават средствата си без забавяне, още същия ден.

В момента в България подобни плащания се извършват веднъж дневно по договори за продажба, сключени от търговците предходния работен ден. С новата услуга на TBI сумите се отразяват по сметката на партньора в рамките на минути, независимо от банката, a ако сметката е в TBI Bank, преводът е незабавен.

По този начин времето за получаване на стоката от крайния потребител щe бъде по-кратко, тъй като някои търговци предоставят продуктите едва след получаване на средствата. В резултат бизнесът реализира повече продажби и осигурява по-добро потребителското изживяване.

„С услугата за плащания към търговците 3 пъти на ден ние им даваме по-голяма адаптивност”, сподели Надежда Коцинова, ръководител търговски партньорства в TBI. „Всяка иновация, която въвеждаме, е с цел оптимизиране на процесите, намаляване на разходите и увеличаване на продажбите. Очакваме новата услуга да подпомогне и имплементирането на решението „Купи сега, плати по-късно”, което се радва на изключителен интерес както от крайните клиенти, така и от страна на партньорите ни.”

Надежда Коцинова, ръководител търговски партньорства в TBI

„Услугата е разработена с помощта на RPA (Robotic Process Automation) и скоро ще бъде въведена в Гърция, където в края на миналата година навлязохме със своето дигитално портфолио и решението „Купи сега, плати по-късно““, допълни Павлина Бажлекова, ръководител кредитна администрация в TBI Bank.

Според обратна връзка от търговците основното предимство на новата услуга е, че облекчава работния процес и гарантира получаването на средствата по подписан договор в рамките на същия ден.
Сузана Бабаалиева, управител на Age-Code Cosmetics, сподели:

„Изплащането на суми по договори 3 пъти на ден е важно за нас търговците, защото по този начин ние получаваме свеж финансов ресурс, който задоволява текущите ни нужди от ликвидност. Освен това имаме възможността да използваме средствата за нови инвестиции, трансформация и растеж."

До края на годината плащания 3 пъти дневно ще бъдат осъществявани и на третия основен пазар, където банката oперира – Румъния.

Това е следващата стъпка от дългосрочната стратегия на TBI да предоставя на своите над 14 000 търговски партньори най-добрите услуги, сред които лесна API-интеграция, изцяло дигитален онбординг процес и алтернативни разплащателни методи, следващи световните тенденции и отговарящи на желанията на клиентите за бързи и ефективни решения.