През май 2022 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство“, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 2.0% над равнището от предходния месец, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Календарно изгладените данни показват увеличение от 5.8% на строителната продукция през май 2022 г. в сравнение със същия месец на 2021 година.

Месечни изменения

През май 2022 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията както от гражданското/инженерното строителство, така и от сградното строителство се увеличава съответно с 2.2 и 1.8%.

Годишни изменения

На годишна база повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през май 2022 г. се определя от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 7.3%, така и при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 4.0%.