В ситуации на травма, стрес, тревожност или дискомфорт хората са склонни да прибягват до психологически защитни механизми. Тези ирационални методи за решаване на проблеми са, например, агресия, насочена към произволен обект или проекция на собствените проблеми. Психолозите обясняват защо напълно съзнателно търсим "другия", към когото да насочим тревогата и неудовлетвореността си.

Един от водещите световни изследователи на социалните и психологически процеси Лайнъл Стейпли работи над 30 години в лондонската полиция. Именно там той придобива богат практически опит в областта на психологията, който по-късно задълбочава и разширява в хода на академичната си кариера, която също се развива много успешно.

От 2014 г. Стапли е професор в Лондонския университет, консултирайки компании и организации относно груповата динамика, лидерството и психоаналитичните инструменти, които могат да помогнат на бизнеса по време на турбуленция.


В книгата си "Личност и групова динамика. Как всеки от нас влияе на другите" Стейпли разказва какви несъзнателни и ирационални причини ни провокират към едно или длуго поведение, как това се отразява на взаимоотношенията в семейството и на работата.

Проективната идентификация е едновременно защитен механизъм и вид обектна връзка, която се осъществява през първата година или две от живота ни, когато все още не е настъпило ясно разделение между себе си и другите. Често се среща в комуникацията на двама или повече души: един човек проектира нежелано психично съдържание върху друго, което води до промяна в поведението на второто лице.


Това не е просто прожекционен механизъм, чрез който да се отървем от непоносими мисли и чувства, като ги прожектираме върху някой друг. Това е вид психологическа защита срещу нежелани чувства и фантазии.

Банален пример за подобен процес е ученик, който не е успял да се справи с домашното си. Фактът, че не е подготвен, го прави аглесивен и защитаващ се, като тези чувства биват прехвърлени върху съотвентия учител. Той ще се скара и няма да одобри, че домашното работа е ненаписана.

Стереотипите могат да бъдат положителни или отрицателни. Те се променят с времето и натрупването на житейски опит. Важното е да успеем да ги разпознаем и да не ги проектираме грешно върху околните.