От 19 септември 2022 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета на тема „Голям гмурец“ от серията „Природно разнообразие в Република България“.

Цената на монетата е 108 лева, съобщават от финансовата институция.

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси на пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ на ул. „Михаил Тенев“ № 10, както и в офиси и клонове на Банка ДСК АД, Първа инвестиционна банка АД, Кей Би Си Банк България ЕАД, Тексим Банк АД и Централна кооперативна банка АД.

В периода от 19 до 21 септември 2022 г. включително всеки клиент (физическо или юридическо лице) ще може да закупи от Българската народна банка по една монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, съгласно представено нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

След този период възпоменателната монета „Голям гмурец“ ще се продава без ограничения.

Лицата, които закупуват възпоменателни монети, следва да са пълнолетни, т.е. да имат навършени 18 години.

Големият гмурец – водоплаваща птица от семейство гмурецови, е най-едрият вид гмурец в България с дължина около 50 см, а размахът на крилата му достига 90 см. Среща се в Европа, Азия, Африка, Австралия и Нова Зеландия. До края на XIX век е можел да бъде забелязан навсякъде из страната, а през XX век вече обитава само районите на Черноморието и Дунава.

Видът гнезди в плаващи гнезда, но може да се види и по време на миграция, и през зимата, когато числеността му се увеличава. Обитава езера, язовири и реки, обрасли с тръстика или папур.

Брачните игри на водните гмурци са атрактивни и изпълнени с много ритуали и позиране. Мъжката и женската птица заедно се грижат за малките. Те често се крият в перата на родителите си, които в случай на опасност се гмуркат. В миналото кожата на тези птици е била използвана за направата на шапки, яки и подплати. Около рибарници ловуването им все още е разрешено. Друга заплаха за тях представлява пресушаването на влажните зони и унищожаването на крайбрежната растителност, включително косенето на тръстика и папур, което разрушава гнездата им. В Червената книга на България големият гмурец е защитен, като е поставен в категорията „уязвим вид“.

Списък на офиси и клонове на банки, в които ще се продава новата възпоменателна монета „Голям гмурец“, емисия 2022 г., можете да видите тук.