Водородът, най-лекият и най-разпространеният елемент във Вселената, се обособи в последните години, като ключов елемент за декарбонизацията на човешката дейност и за постигане на целите за икономика с нулеви нетни вредни емисии до 2050 г. Неговите свойства му позволяват да служи и като решение за съхранение на възобновяема енергия (един от ключовите въпроси за опазването на околната среда). Това, което е най-важно, зеленият водород е понастоящем единственото работещо решение да се намалят вредните емисии в ключови сектори като транспорта и тежката индустрия например.

Нека разгледаме, кои са характеристиките, които правят водорода толкова привлекателен:

- Има чисто горене, при което се отделят само водни пари
- Един килограм водород отделя три пъти повече енергия от един килограм петрол
- той е отличен проводник на енергия
- той е ефективно средство за съхранение на енергия

Всички условия са налице за да може водородът най-накрая да бъде използван на широка основа. Все повече правителства подкрепят водородните технологии, като и частните проекти базирани на тези технологии бележат забележителен ръст по света.

Например Европейският съюз си е поставил за цел да бъде лидер в производството и използването на зелен водород и да го интегрира в своята енергийна система (като произведе 10 милиона тона зелен водород). Азия е дори малко по-напред, като там вече се изпълняват проекти в комерсиална фаза. Япония, например, представи първата водородна кола за масовия пазар през 2008 г., като сега там има повече от 5000 автомобила с водородни горивни клетки (целта е за 200 000 такива коли до 2025 г.). Също така, за да отговори на огромното търсене на енергия, компанията Toshiba откри през 2020 г. звено за производство на зелен водород, захранвано от възобновяеми източници. Има и други подобни примери. В края на 2021 г., в Германия заработи първата в света фабрика за производство на въглеродно-неутрален керосин. Във Франция, пак през 2021 г., държавните железници направиха поръчка за двурежимни водородни електрически влакове.

Чрез инвестиции във водородните технологии може да направим значителен позитивен принос за опазване на околната среда, като едновременно с това се възползваме от потенциала за техния растеж. Фондът на Амунди CPR Invest- Hygdrogen предлага добри такива възможности, защото инвестира във всички сектори, които днес или утре биха оформили водородната индустрия. По-конкретно фондът анализира всички компании с патенти, всички компании с бизнес модели обърнати към водорода, всички глобални водородни проекти, включително всички онези фирми в сектора, които биха станали публични чрез IPO.

Очаква се във водородните технологии да бъдат направени 11 трилиона долара инвестиции, които да намалят енергийните нужди със 17% и да създадат над 30 милиона работни места. Същевременно в света съществува разбирателство и (политически) ангажимент по темата „зелен“ водород.

*Зелен водород – за неговото добиване се използва енергия от възобновяеми енергоизточници, за разлика от „сивия“ водород за който се използва енергия от конвенционални източници.

Предупреждение за риск:

Маркетингова комуникация. Предишните резултати от дейността на Фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати от тази дейност. Стойността на инвестициите и доходът от тях могат да се повишат, но и понижат, без гаранция за печалба и при съществуването на риска за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестициите във Фондовете не са покрити от гаранционен фонд, или от друг вид гаранция. Целевият пазар на продуктите може да не съответства на целевия пазара на клиента и клиента може да е извън целевия пазар, или в неподходящ целеви пазар.

Внимание: Съдържащата се тук информация не е съвет за сделки с финансови инструменти. Счита се, че всеки инвеститор взима сам решението си да инвестира, или да прави други сделки с Дялове/Акции на Фондовете.