След 6-месечна подготовка и финализиране на придобиването на Lyxor, обявено за 31 декември 2021 г. Amundi потвърждава стратегическото и браншово значение на този проект и представя новите си амбиции, както и организирането на работата в две ключови области: пасивното управление и инвестирането в алтернативни ликвидни активи.

„Придобиването на Lyxor е още една важна стъпка в изпълнението на стратегията на Amundi Груп. Това ни поставя начело на европейските доставчици на ETF и допълва нашето портфолио за управление на активи, което ни прави лидери в сферата на алтернативните инвестиции. Заявката ни е да бъдем силен партньор за ритейл клиенти и институционални клиенти в Европа и Азия, и да продължим своя растеж на два обещаващи пазара“, каза Валери Бодсън, главен изпълнителен директор на Amundi Груп.

Благодарение на това придобиване Amundi разполага с мощни лостове за действие и обявява две силни нови амбиции:

1. Ускоряване на пасивното управление с цел увеличаване на активите с 50% до 2025 г.

Придобиването на Lyxor - пионерът на ETF в Европа - изстрелва платформата на Amundi за пасивно управление (Solutions ETF, Indicielles & Smart Beta) на първо място сред европейските доставчици на ETF3: двете платформи в комбинация представляват общо управлявани активи на стойност повече от 170 милиарда евро, което отрежда на Amundi пазарен дял 14% от ETF UCITS.

2. Разширяване на лидерската ни позиция в областта на ликвидните алтернативи със създаването на бизнес направлението Amundi Alternatives

Благодарение на това придобиване Amundi потвърждава заемането на лидерската позиция в сферата на алтернативните инвестиции, която досега принадлежеше на Lyxor, като целта е да увеличи активите, управлявани от платформата за фондове с алтернативно управление във формат UCITS, с 50% до 2025 г. и да ускори развитието на DMAP в посока към международни институционални клиенти.

Интегрирането на Lyxor в Amundi Груп ще бъде постепенно и ще продължи две години, на няколко етапа (ИТ миграция, правни връзки, нова организационна структура).

Компанията Lyxor е основана през 1998 г. и работи с управлявани активи на стойност над 140 милиарда евро [1] [2]. Компанията е един от основните участници на пазара на борсово търгувани фондове (ETF) (управлявани активи на стойност 95 милиарда [1],, третата по големина в Европа с пазарен дял от 7,7%. [3]) Lyxor има също така признат опит в активното управление (управлявани активи на стойност 45 милиарда евро [1]), по-конкретно благодарение на своята заемаща първо място платформа за управление на алтернативни активи и предлаганите консултантски услуги.

[1] към 30/09/2021

[2] с изключение на консултантски мандати, които не са включени в AuM според методологията на Амунди; Дейностите на Lyxor, запазени от Societe Generale са: структурирано управление на активи и други дейности по частно банкиране.

[3] източник: Amundi, Lyxor, ETFGI, към септември 2021 г

За Амунди Груп

Амунди, водещият мениджър за управление на активи в Европа, е една от десетте най-големи компании за управление на активи в света. Към 30 септември 2021 г. компанията управлява над 1.800 трилиона евро на повече от 100 млн. клиенти по целия свят.

Чрез шест големи инвестиционни центъра, компанията предлага на своите клиенти в Европа, Азия, Океания, Близкия изток, Северна и Южна Америка своя богат опит на финансовите пазари и широк спектър от активи и инвестиционни решения. Устойчивостта е един от основните стълбове на Amundi, поради което групата е глобално ангажирана с дългосрочните принципи на отговорно инвестиране.

Клиентите на Amundi се възползват от експертния опит и съвети на 4800 служители в повече от 35 страни. Amundi, дъщерно дружество на групата Crédit Agricole, е регистрирано на фондовата борса.

За Амунди В България

С над 525 милиона Евро активи, Амунди е най-голямото дружество за Управление на активи в България. Амунди също така е водещо дружество по отношение на Устойчивото инвестиране, като 90% от фондовете в България отговарят на най-високите ESG критерии за инвестиране (Съгласно чл.8 и чл.9 на Регламента SFDR на ЕС).