Най-голямото европейско дружество за управление на активи – Amundi, което управлява активи за 1.8 трилиона евро на повече от 100 милиона клиенти по целия свят, представи своите инвестиционни перспективи за 2022 г.

Ето кои са основните моменти от вижданията на Amundi за развитията на пазарите през 2022 г.:

 • Възможен режим, подобен на този през 1970-те години. Глобалният икономически ръст ще се върне към нормалните си нива след сегашния пик. Инфлацията ще остане постоянна и трудно предсказуема. Различията между регионите по отношение на икономически ръст и инфлация ще се засилят и глобализацията ще пострада от това.
 • В момента вървим по пътя обратно към 70-те години на миналия век. В битката между отделните наративи на пазарите имаме вечната стагнация, шеметните 20 години на 20 век и пътят обратно към 70-те години, заяви Паскал Бланке, главен инвестиционен директор на Amundi Group, по време на представянето на „Перспективите пред финансовите пазари и икономиките за следващата година“.

  По негови думи последният наратив ще се очертае като водещ занапред. На този етап на пазарите се разгръща една последователност, при която глобалният икономически растеж се забавя, докато инфлацията изглежда ще остане на постоянно високи нива, допълни Бланке.

 • Централните банки ще бъдат по-малко агресивни в своите монетарни политики, предвид на смекчената им позиция към инфлацията. След първоначалното затягане на политиките им, можем да очакваме повече, а не по-малко монетарни стимули предвид очакванията за намаляващ икономически ръст и увеличаващи се фискални нужди във връзка с финансирането на прехода към устойчиво зелено развитие.
 • Инвеститорите трябва гледат през призмата на инфлационния фактор, а инвестиционната среда ще представлява един раздробен пъзел, в зависимост от подхода на централните банки в отделните държави. Бланке смята, че в западните държави централните банки ще позволят на инфлацията да нарасне още, като в същото време поддържат акомодативна политика.

  Инвестиция в облигации или фонд? Амунди предлага най-доброто от двата святаBuy And Watch High Income Bond11/2025 на управляващото дружество Амунди Асет Мениджмънт е специално разработен за консервативни клиенти, които биха искали да инвестират на финансовите пазари във фондове с предварително определен хоризонт и очаквана доходност

  Според Amundi растежът на световната икономика ще бъде 5.8% през 2021 г., като впоследствие той ще намалее до 3.4% през 2023 г., заяви Моника Дефан, ръководител „Проучвания“ в Amundi Group.

  Друг съществено важен аспект е последователността на паричната политика. Всички ние сме в един и същи цикъл на различни етапи от него. Централната банка на Англия е по-напред и от Amundi очакват леко повишение на лихвите от нейна страна до края на годината.

  Федералният резерв на САЩ, от своя страна, ще бъде принуден да ускори ограничаването на стимулите, докато Европейската централна банка е притисната в ъгъла и това, което в момента тя трябва да избягва, e неяснотата, допълни Дефан.

 • Подходът, че развиващите се пазари са едно хомогенно цяло определено е приключил. Големите разлики ще се появят между три групи: 1) страни с инфлация и централни банки, които могат да вземат мерки за да я контролират; 2) страни с централни банки, които ще останат безучастни и 3) Китай. Инвеститорите би трябвало да обърнат повече внимание на групи 1 и 3, където би имало също така предпоставки за засилване на местните валути спрямо долара.
 • Развиващите се пазари преминават през нещо като перфектната буря. Тук можем да споменем забавянето на икономическия растеж на Китай, бавния процес на ваксинация в повечето развиващи се страни, както и бавния процес по повторното отваряне на икономиките.

  Ние смятаме, че скоро ще дойде време развиващите се пазари да бъдат преосмислени като основен компонент на инвестиционните портфейли и по-конкретно Китай, заяви Венсан Мортие, зам.-главен инвестиционен директор на Amundi Group.

  Индия също така не трябва да бъде забравяна, въпреки че за нея не се говори много. Валутите на развиващите се пазари в момента предлагат много добро съотношение риск/печалба, защото лихвите са по-високи и реалните лихви, всъщност, са положителни в тези страни. На второ място, ние смятаме, че тези валути ще поскъпват, като тук не става въпрос само за китайския юан, допълни Мортие.

  По отношение на позициите в портфейлите, следващата година е по-предизвикателна от 2021. Основните моменти, които да се вземат под внимание, са: възвръщаемост, ликвиден риск, риск от инфлация и от нисък икономически ръст. Във връзка с това, в подхода при инвестиране:

 • Може да се започне с повече предпазливост в началото на годината. Ако икономическият ръст се забави и има нови стимули, пред инвеститорите най-вероятно ще се появи възможност за повишаване на по-динамичните си инвестиции
 • Да се взема предвид реалната, а не номиналната доходност. Допълнителни източници на диверсификация, които могат потенциално да смекчат ефекта от инфлацията, като реалните активи (недвижимост, суровини), ще бъдат ключови.
 • Преминаваме от режим на номиналните лихви през последните три десетилетия към режим на реалните лихви заради инфлацията. Сега основното ще бъде да запазим покупателната способност в реално изражение на една инвестиция спрямо риска.

  Съотношението 60/40 между акции и облигации в инвестиционния портфейл се променя. Облигациите вече не са доминиращият диверсификатор в един портфейл. Инвеститорите трябва да търсят нов набор от диверсификатори в целия инвестиционен спектър. На този етап това са суровинните валути, например. Това обаче не е краят на облигациите. Те ще бъдат интересни поради ликвидни цели в някои сфери, смята Бланке.

  Акциите, като клас активи, е задължително да присъстват в инвестиционния портфейл, но с някои ограничения. Основното за инвеститорите занапред ще бъде да диверсифицират риск при акциите при по-високи нива на лихвите, инфлацията и волатилността.

  Това включва две предизвикателства. Едното е да бъде защитен портфейлът от вероятното спукване на така наречения технологичен балон. Въпросът не е „ако“, а „кога“, като според Бланке това ще се случи с повишението на реалните лихвени нива.

  Второто предзвикателство e преоформянето на портфейла от акции през призмата на инфлационния фактор.

 • В търсене на приходи трябва да се вземат предвид области извън традиционните класове активи, като облигациите – реални активи, облигации на развиващи се пазари с кратък матуритет, подчинени облигации и др. Инвестициите в по-дългосрочни облигации не се очаква да бъдат атрактивни.
 • Супер евтините пари и паричното предлагане оказаха сериозна подкрепа за по-рисковите активи и бяха в основата на поскъпването им. Ще изчезнат ли тези магически пари обаче? Краткият отговор, според Венан Мортие, е „не“. Тяхното предлагане трябва да бъде ограничено, но те няма да изчезнат поради една проста причина - светът просто не може да си позволи да живее с по-високи лихви.

  Всичките тези евтини пари водят след себе си и други последствия, като инфлацията. Тя е страничен ефект на тази политика на ниски лихви. Тя ще продължи и представлява сериозен въпрос за централите банки и правителствата.

  Добрият пример за ролята на финансовите компании при ESG инвестициите На фона на ефектите от изменението на климата и стремежа към устойчиво бъдеще, в днешно време преследването единствено на доходност на пазарите вече далеч не е достатъчно. Неизбежно трябва да се вземат предвид и фактори, като социалните или екологичните въздействия на даден бизнес

  В този контекст, сега не е моментът да разчитате на по-дългосрочните облигации, защото почти сигурно ще претърпите загуби, заяви Мортие.

  Бланке е убеден, че в този тип хипер Кейнсиански свят е важно инвеститорите да се фокусират върху сфери, в които може да бъде постигната положителна реална доходност. Китайските активи са една от тези сфери. Според него инвеститорите трябва да гледат на Китай и на китайския юан като на Германия и германската марка през 70-те години на миналия век.

  Това е сфера на трайна положителна реална доходност, в комбинация с благоразумна макрикономическа политика и силна валутна политика от страна на местните власти. Бланке смята, че занапред китайските активи ще са засилващият се компонент на глобалния портфейл, а на юана трябва да се гледа като на валута за съхранение на стойност.

  При инвестициите в акции атрактивни изглеждат тези от развиващите се пазари, Европа и акции на компании от традиционните сектори на икономиката, предлагащи стойност.

 • Акциите на европейски компании допълнително могат да бъдат атрактивни предвид Фонда на ЕС Next Generation с фокус върху зеления преход.
 • Акциите на развиващите се пазари изглеждат много атрактивни, особено в сравнение на тези от развитите пазари, които достигнаха рекордни борсови стойности.
 • Допълнителни фактори, които могат да повлияят на резултатите при инвестирането са:

 • Устойчивото развитие, свързано с околната среда, социалните фактори и доброто корпоративно управление
 • Инициативата за нулеви вредни емисии.
 • Амунди е най-голямото дружество за управление на активи в България с над 470 млн. евро активи под управление. Всички фондове на Амунди, предлагани в България, включват Отговорното инвестиране (ESG) в своята инвестиционна политика.