Многонационален екип, ръководен от учени от University College London, е открил нов механизъм, който забавя, а може би дори и предотвратява нормалното стареене на имунните клетки - един от двата „отличителни белега на стареенето“.

Изследователите вярват, че „неочаквано“ откритият механизъм, който вече е тестван при мишки, може да удължи живота на имунната система, позволявайки на хората да живеят по-дълго в значително по-добро здраве. Освен това откритието, публикувано наскоро в списанието Nature Cell Biology, има потенциал за терапевтична употреба при заболявания като рак и деменция.

Ръководителят на изследването, д-р Алесио Лана, почетен професор в отдела по медицина на UCL, обяснява: „Имунните клетки са в постоянна висока готовност да се борят с патогените. За да бъдат ефективни, те също така трябва да съществуват в човешкото тяло в продължение на десетилетия. Но стратегиите, използвани от тях, за да се случи това, са до голяма степен неизвестни“.

Именно върху механизмите за дълголетие на клетките на имунната система, известни като Т-клетки, в началото на имунния отговор срещу различни антигени е и обекта на изследването на международния научен екип.

Защо имунната система старее

Всяка хромозома има защитно капаче, наречено теломер. Те следват определена последователност, която се повтаря хиляди пъти, и има две функции - предпазва кодираните области на хромозомите от увреждане и служи като часовник за стареене, който регулира броя на репликациите (деленията), които една клетка може да направи.

Т-клетките, подобно на други клетки, имат теломери, които се скъсяват с всяко клетъчно делене. Когато теломерите достигнат критичен размер, клетката спира да се дели и започва да старее - процес на отслабване на имунната система или запазване в деформирано, нефункционално състояние.

Тъй като имунната система вече не функционира ефективно, това води до появата на хронични инфекции, ракови заболявания и смърт. Изхабяването на въпросните теломери е описвано от учените като „отличителен белег на стареенето“.

Наистина ли искаме да живеем вечно?Ако може да ви бъде гарантирано по-здравословно съществуване, 20 или 30 допълнителни години звучат привлекателно, нали?
Резултати от проучването

В проучването си изследователите инициират имунен отговор на Т-лимфоцити срещу външна инфекция. Неочаквано те наблюдават реакция на трансфер на теломер между два вида бели кръвни клетки в „извънклетъчни везикули“ (малки частици, които улесняват междуклетъчната комуникация). След прехвърлянето на теломерите реципиентната Т-клетка става дълготрайна и притежава памет и атрибути на стволовите клетки. Това позволява на Т-клетката да защити гостоприемника срещу смъртоносни инфекции в дългосрочен план.

Самият пренос, казват учените, удължава определени теломери около 30 пъти повече от удължаването при теломераза - единственият ензим, синтезиращ ДНК, който е посветен на поддържането на теломерите в стволовите клетки и тези на имунната система.

Професор Лана заключава: „Биологията на теломерите се изучава повече от 40 години. В продължение на десетилетия един-единствен ензим - теломераза, се счита за основен механизъм, отговорен за удължаването и поддържането на теломерите в клетките. Нашите резултати показват, че има и други механизми това да се случи“.

С други думи казано, човекът прави нова крачка към постигането на отколешната си мечта – вечната младост. А дали ще е доволен от постижението си, това е тема на други научни дисциплини.