През 2013 г. Gallup провежда едно от емблематичните си проучвания, според което хората не напускат компаниите, а мениджърите си. Макар че това проучване е проведено преди почти 10 години, заключенията от него са актуални и днес, посочват от Harvard Business Review.

Изданието цитира Ерика Кесуин, консултант в сферата на хибридната работа и работната сила и автор на бестселъри по тези теми, според която в динамичните времена, в които живеем, все по-често служителите се обръщат за съвети към преките си ръководители. Това е така заради редица фактори, посочва тя, между които рязко нарастващите предизвикателства, свързани с психичното здраве след пандемията, задаващата се рецесия и общата несигурност.

И данните потвърждават това. Скорошно проучване в Salesforce стига до следното заключение: "Докато някога служителите са смятали, че висшето ръководство е техният най-достоверен източник на информация за компанията, сега те оценяват прекия си ръководител като най-важен за разбирането на организацията и нейните приоритети. По-важен и от изпълнителните директори“.

През декември 2021 г. резултатите на Gallup отново са потвърдени от изследване на GoodHire, според което служителите напускат лошите мениджъри, а не лошите работни места. Проучването установява, че 82% от респондентите са заявили, че потенциално биха напуснали работата си заради лош мениджър.

За съжаление, мениджърите не винаги са подготвени да отговорят на предизвикателствата, които идват с това, защото не са достатъчно обучени, а едновременно с това са претоварени, тъй като се налага да ръководят екипите си по време на засилена турбуленция на пазара на работна сила. Ново проучване на Future Forum установява, че рекордните 43% от средните мениджъри казват, че са прегорели - най-високият процент от всички изследвани позиции.

За да задържи една компания мениджърите си, а оттам и служителите си, трябва да инвестира в тяхното развитие. Harvard Business Review посочва три начина това да бъде направено.

Добрите служители невинаги са влюбени в работата си Ако вашите служители са на линия всеки ден, правейки точно това, което искате от тях, значи те работят

Издигнете ролята на мениджъра

"Връзката със служителите често се възприема като допълнителна работа за мениджърите, затова тя отива в края на списъка със задължения. Компаниите трябва ясно да заявят, че това не е допълнителна работа, а е от съществено значение", посочва професорът от „Джорджтаун“ и автор на книгата The Necessary Journey Ела Уошингтън по време на Future Forum Conference.

Това изказване улавя есенцията на проблема. А решението се опитват да дадат програми като тази на General Mills - Engaging Leader (EL). Проектът стартира през 2018 г., като пита мениджърите: "Какво е необходимо, за да бъдете страхотен лидер? От какво се нуждаете?" Обратната връзка води до създаването на самата програма.

Тя превежда мениджърите през четирите основни ценностни жалона на компанията - да печелим заедно, да правим непрекъснати иновации, да стимулираме принадлежността и да постъпваме винаги правилно, и им дава теми за размисъл, както и насоки как да прилагат тези ценности на практика. Мениджърите са подканени да отговорят на въпроса: "Колко добре се справям с налагането на всяка от тях?", като получават обратна връзка и от своите преки подчинени.

Чрез формализиране на взаимоотношенията за обратна връзка програмата EL не само подобрява опита на мениджъра, но и връзките му с преките му подчинени, като ги извежда на ново равнище - като нещо, което заслужава размисъл.

Създайте възможност за развитие

Да управляваш екип в тези хаотични времена е предизвикателство дори за опитни мениджъри, какво остава за тепърва стартиращи. И тъй като служителите често биват повишавани на ръководни позиции не защото притежават умения за менторство и управление, а защото са добри в ежедневната си работа, развитието на първите е наложително.

В Microsoft, например, където работят 220 000 души, всички в момента преминават през така наречения "тричасов разговор за културата", чиято цел е да приобщи служителите към идеите на Microsoft, посочват от Harvard Business Review..

Ключът към максималната полезност на тези важни разговори е те да се водят от мениджърите, а не от отдел "Човешки ресурси", за да се създадат по-директни и лични връзки в цялата организация и да се осигури възможност за тяхното развитие.

Те трябва да поемат управлението на кампаниите, свързани с важните за компанията послания, които трябва да се предадат на служителите.

Играй, за да те наемат – Roblox набира таланти чрез електронна играКомпанията инвестира в платформа за оценяване, която ограничава до минимум пристрастията и неефективността в процеса на подбор

Подкрепа за мениджърите

Дори най-добре обучените мениджъри ще имат много работа за вършене. Постоянната подкрепа е от съществено значение, тъй като те работят в среда на постоянна несигурност към днешна дата.

Затова и компанията Upwork, например, организира ежемесечни срещи в Zoom, наречени One Upwork Forum, на които мениджърите могат да споделят информация помежду си за промените, които извършват, инициативите, които провеждат, и предизвикателствата, с които се борят.

Подкрепата от хора със сходни позиции, за разлика от обратната връзка отгоре надолу, предлага редица предимства, включително вникване в различните гледни точки, възможности за практикуване на нови умения в безопасна среда и изграждане на трайна мрежа за подкрепа.

Съвместното практикуване на уменията на мениджърите също дава множество възможности за професионално развитие.