Търговията с акции на MFG Invest на пазар beam на Българската фондоа борса започна след успеха на първичното публично предлагане (IPO), в което компанията набра 4 039 154 лева, съобщи БФБ.

„Пазар beam се утвърждава като акселератор за младите и амбициозни български компании. Това е видно и от подкрепата на пазара към рисковите инвестиционни компании, като МФГ Инвест, които дават възможност на акционерите си чрез тях да инвестират в портфолиа от динамично развиващи се стартъпи.“, каза доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

„Инвеститорите повярваха в нашата стратегия за развитие не само на MFG Invest, но и на предприемаческата среда чрез подкрепата ни за нея. Работата ни сега е да оправдаваме и надграждаме това доверие всеки ден, като управляваме портфейла на MFG Invest с отговорност, устойчивост и визия. Следете новините около нас. Тепърва предстои да представим вдъхновяващи предприемачи и компании, в които

ние самите повярвахме.“, добави Станимир Василев, съосновател на дружеството.

Размерът на емисията на MFG Invest е 10 795 016 лв., разпределен в съответния брой акции, като всяка е с номинална стойност 1 /един/ лев. Книжата на компанията се търгуват на beam под борсов код MFG.