Philips обяви, че ще съкрати 6 000 работни места, за да стабилизира рентабилността. Стъпката е наложителна след изтеглянето от пазара на дефектни респираторни апарати, което събори пазарната стойност на компанията със 70 на сто.

Половината от обявените места ще бъдат съкратени още тази година, а останалите 3 000 – до 2025 г., пише Reuters. Уволненията на служители са допълнение към план, обявен миналия октомври, за намаляване на работната сила с 5%, или 4 000 работни места. Така холандската здравна компания се опитва да смекчи последиците от изтеглянето на милиони вентилатори, използвани за лечение на сънна апнея, поради опасения, че пяната, използвана в машините, може да стане токсична.

Опростената организация трябва да подобри безопасността и качеството на пациентите и надеждността на веригата за доставки, добави той.

„Philips не се възползва от пълния потенциал на силни пазарни позиции, тъй като е изправена пред редица значителни оперативни предизвикателства“, призна новият главен изпълнителен директор Рой Якобс.

Базираната в Амстердам компания отчете коригирана печалба за четвъртото тримесечие преди лихви, данъци и амортизация (EBITA) от 651 млн. евро (707,18 млн. долара), почти стабилна спрямо 647 млн. евро година по-рано.