В началото на миналата година Професионалната асоциация по роботика и автоматизация - PARA, даде старт на първия по рода си за България инкубатор за проекти в сферата на роботиката и свързаните с нея области - PARA Robotics Incubator.

В инициативата се включиха 24 кандидатури, от които 9 в крайна сметка достигнаха до финала. От дрон спасител, умен кошер и роботизиран барман до софтуери за бизнес анализи и следене на замърсяването в реално време, първото издание на PARA Robotics Incubator привлича широка палитра от идеи, което мотивира организаторите на инициативата без да се замислят да обявят старта на нейното второ издание в началото на тази година.

Какво представлява PARA Robotics Incubator? Какво предлага на участниците програмата? Какви ценности изповядват организаторите на инициативата? И, не на последно място, има ли бъдеще българската роботика?

Отговорите дава Кристиян Михайлов, съосновател и член на УС на PARA.

Какво представлява тази PARA Robotics Incubator и кой стои зад тази инициатива?

Зад инициативата стои Българската асоциация по роботика и автоматизация - PARA, а целта на тазгодишния инкубатор е да подпомогнем десет екипа в сферата на роботиката, автоматизацията и изкуствения интелект - дронове, машини, хардуер.

Идеята е те да разработят свои прототипи, а това, което ние правим, е да им осигурим достъп до хардуер, специалисти, които могат да ги наставляват в проекта, обучителни програми и достъп до лаборатории.

Тези четири фактора се развиват в рамките на шестмесечна програма, така че екипите да могат да си разработят проектите спокойно. Накрая на тези шест месеца ги изправяме пред жури от инвеститори и хора от индустрията, за да могат те да си презентират идеите, като по този начин влизат в полезрението на индустриалните предприятия.

Грижим се и за бизнес модела на проектите, тъй като нашите ментори разполагат с различна експертиза. Имаме такива, които имат опит в хардуерния бранш и знаят бизнес модела на един хардуерен проект, такива, които разбират от изкуствен интелект, специалисти в сферата на програмирането, работата на роботи в колаборативна среда и превръщането на една идея в прототип. Не на последно място, работим със "София тех парк" като място за разработка.

Миналата година приехме 11 проекта. От тях 9 завършиха, като в един от тях инвестира фонд за рисково финансиране, друг получи финансиране от Национален иновационен фонд. Така че, голяма част от проектите, които подкрепихме, имат развитие.

Партньори на инициативата са компании като Schneider Electric, Festo, FANUC, Infineon, РАИС и др.

„Три сестри“ променят отношението на хората към изкуствения интелектSophia, Grace и Desdemona са хуманоидни роботи, всеки от които е програмиран на базата на усъвършенстван изкуствен интелект Вече събирате проекти за новия инкубатор. Какъв е неговия фокус и какви организации могат да кандидатстват?

Участниците, които могат да участват, трябва да имат 14 години и да разработват софтуерни или хардуерни проекти, свързани с роботи, автоматизация, Индустрия 4.0, дронове, умен град, умно селско стопанство, здравеопазване. Като цяло фокусът на второто издание на Robo Incubator отново е широк и могат да кандидатстват хора с всякакви идеи в посочените сфери.

За разлика от първото издание обаче, сега разделяме екипите на две части - ученици и студенти/работещи, които имат по-голям опит. На учениците ще дадем повече знания и хардуер, на който да работят, а на другата група ще осигурим достъп до ментори и лаборатории.

Наградният фонд тази година е разделен на две 4 хиляди лева за професионален проект и 2 хиляди лева за ученически. Освен това един екип ще влезе в списъка с кандидатите за "пясъчника" за иновации на Столична община. Друг ще спечели възможност да влезе в акселераторската програма на Founder Institute.

Какви са сроковете за кандидатстване и какво трябва да направят организациите, за да се включат в Robo Incubator?

Срокът за кандидатстване e 20 февруари 23:59 ч. До този срок желаещите трябва да влязат на сайта на инициативата и да следват указанията. Предоставили сме въпросник, в който кандидатът трябва да даде информация за себе си и, най-важното, да опише по възможно най-добър начин идеята си. Важно е да се каже на какъв етап на развитие е тя, дали е работено по нея, какъв проблем решава, има ли бизнес модел и т.н.

Също така е хубаво кандидатите да споделят в екип ли работят или самостоятелно, какви технологични и бизнес умения притежават и от какво всъщност имат нужда, за да доразвият идеите си.

Участниците ще бъдат избрани между 21 и 28 февруари, а от 6 март ще започне и същинската работа с екипите, които ще влязат в много натоварена програма - от лекции, през работа по проектите си, до това да си говорят с ментори и потенциални клиенти.

Какви изводи си направихте от първото издание на инкубатора. На какво ниво е роботиката у нас и в частност образователната роботика, върху която вие акцентирате?

Към първия сезон имаше огромен интерес - имаше много ученически проекти и такива на студенти. Установихме, че когато ги съберем в една група, нивото на разбиране на материята е съвсем различно. Затова и решихме във втория сезон да ги разделим на две кохорти.

Иначе, на ниво роботика има развитие на много проекти. Ние следим и такива, които не са част от нашата инициатива, и виждаме, че има сериозен интерес в областта на роботиката. Но на тях не им се дава достатъчно гласност. Интерес има, но няма система, която да даде гласност на тези проекти и те да получат финансиране. Точно това е идеята на инкубатора - да хванем тези проекти, да ги надградим, да подкрепим създателите им, като в замяна не искаме нищо.

В повечето акселератори има или такса за участие, или условия да се основе компания, в която инициативата да влезе със собственост. Има различни бизнес модели. Нашата цел е единствено да подпомогнем екипите, да популяризираме развитието на иновации в България и то да се превърне в основа на образованието у нас.


Искаме да покажем на младежите как технологиите могат да им помогнат. Докато работят по някакъв проблем, те разбират как с дадена технология могат едновременно да изкарат пари и да решат даден проблем на голяма група хора. Работим за създаването на следващото ниво предприемачи в сферата на роботиката и автоматизацията. А това трябва да започва още от училищната възраст.


Роботи ни отменят в скучните работни задачи Те не се уморяват да правят едно и също и са решение за страни, в които има недостиг на работна ръка Какви други инициативи имате в програмата си за тази година?

От края на миналата година, например, развиваме една инициатива "Технологии в бара". Тя се провежда веднъж или два пъти в месеца, като в нейните рамки представители от индустрията се събират на по питие и дискутират определена тема.

Освен това организираме годишният ни форум по роботика, който е планиран за 19 септември и се провежда за пета година.

Като цяло, инициативите, които планираме, са насочени към полупроводниковата индустрия, автоматизацията, производствата и проектите на нашите членове.

Паралелно с това ще продължим да посещаваме училища, да срещаме ученици с представители на различни производства, и цялостно да се грижим за образователната роботика, и изграждането на новите предприемачи на България в сферата на роботиката, и автоматизацията.


Иван Гайдаров