Вниманието на пазара постепенно се измества от инфлацията към растежа, и облигациите отново се превръщат в актив, привлекателен за диверсификация, казва Флориан Херцог, ръководител на развиващите се пазари в Amundi Austria в интервю за Profit.bg.

Ако затягането от страна на централните банки продължи, кривите на доходността ще се обърнат още повече. В този случай инвеститорите трябва да се насочат към облигациите с по-кратка дюрация, където чувствителността към промените в доходността е по-ниска, съветва експертът.

Вярвате ли, че 2023 г. ще бъде по-добра година за облигациите?

Вярваме, че 2023 г. ще бъде по-добра година за облигациите от миналата, тъй като можем да кажем, че този клас активи претърпя сериозен процес на нормализация.

2022 г. започна с много потиснати нива на доходност на облигациите, като над 40% от европейските книжа се търгуваха на отрицателна доходност.

Заради нарастването на инфлацията централните банки трябваше агресивно да затегнат паричната политика и това доведе до масивна преоценка на този класа активи. Въпреки че централните банки ще трябва да останат активни и през тази година, смятаме, че по-голямата част от рестриктивната паричната политика вероятно е зад гърба ни, а преоценката на цялата крива на доходността направи облигациите привлекателни.

Вниманието на пазара постепенно се измества от инфлацията към растежа, и те отново се превръщат в актив, привлекателен за диверсификация.

Какви облигации инвеститорите трябва внимателно да обмислят, ако агресивното затягане от страна на централните банки по света продължи?

За да поддържат доверието в паричната политика, което е от ключово значение за контролиране на инфлационните очаквания, централните банки бяха по-агресивни по време на този цикъл, отколкото през последните десетилетия.

Ако затягането продължи, кривите на доходността ще се обърнат още повече. В този случай инвеститорите трябва да се насочат към облигациите с по-кратка дюрация, където чувствителността към промените в доходността е по-ниска.

Въпреки че инструментите от краткосрочната част на кривата на доходността са повлияни директно от паричната политика, те все пак имат по-ниска чувствителност от широкия пазар. Предвид вече повишеното ниво на лихвите вече изглежда привлекателно да бъдеш инвестиран в облигации и да получаваш доход за това. Ако намаляването на балансите на централните банки (количествено затягане) все повече се използва като инструмент за затягане на паричната политика, това вероятно ще доведе до по-изразено разширяване на кредитните спредове.

Положително е също така, че по-строгата парична политика би трябвало да помогне за стабилизиране на инфлационните очаквания в дългосрочен план и следователно да подкрепи пазара на облигациите.


Скромно охлаждане на инфлацията в САЩ, пазарите очакват нов скок на лихвитеПазарите се готвят за нови повишения на лихвите от страна на Фед

За какво друго икономическо развитие трябва да следят инвеститорите в облигации?

Перспективите пред инфлацията и икономическият растеж очевидно трябва да са основният фокус за инвеститорите. Що се отнася до инфлацията, вече виждаме дезинфлационно развитие в САЩ и признаци на подобрение в еврозоната, но темпът на покачване на цените вероятно ще остане над целите на централната банка до 2024 г.

В тази връзка ще бъде ключово да се наблюдава развитието на пазара на труда. Що се отнася до растежа, очакваме особено развитите пазари да отбележат забавяне през тази година, което би трябвало да подкрепи активите с по-дълга дюрация.

Един от ключовите елементи, които трябва да се наблюдават, е развитието на растежа в Китай след по-бързото от очакваното отваряне и увеличената подкрепа за имотния пазар.

Това би трябвало да подкрепи растежа глобално, но най-вече в икономиките със силни търговски отношения с Китай чрез туризма - например Тайланд или износителите на суровини като Чили.

Европа също би трябвало да се възползва от ускоряването на китайския растеж. Инвеститорите обаче трябва да съсредоточат вниманието си не само върху икономическият растеж, но и върху възможния инфлационен натиск, идващ от повишеното китайско търсене.

Също така важен фактор ще са цените на енергията, особено в Европа, тъй като те ще имат решаващо значение за инфлацията и перспективите за растеж в този регион. Освен икономическите данни, инвеститорите трябва да продължат да следят внимателно и геополитическата ситуация. Събитията там биха могли да окажат силно влияние върху апетитът към риск на пазара и относителното представяне на различните класове активи.


Икономиката на ЕС ще избегне рецесията, но насрещните ветрове остават По всичко изглежда, че европейската икономика ще избегне рецесията. Ръстът за 2022 г. се оценява на 3,5% както в ЕС, така и в еврозоната.

Дълги или къси позиции да заемат инвеститорите в началото на 2023 г.?: Смятате ли че късите позиции в облигационните портфейли могат да бъдат мъдър ход?

В момента нивото на доходността на 10-годишните американски държавни облигации е 3.5%, а тази на германския Бунд 2.30%. Тези нива не са много далеч от 12-месечната ни прогноза и вече предлагат добра стойност.

Въпреки това в нашия основен сценарий ние не очакваме голям положителен принос от представянето на облигациите с по-дълга дюрация. В допълнение, европейските и американските корпоративни облигации с инвестиционен клас предлагат стойност, тъй като този сектор не би трябвало да бъде прекалено засегнат при забавяне на растежа.

Състоянието на балансите на компаниите се подобри след кризата с Covid-19. Техническите показатели също се подобряват, издаването на нови емисии остава скромно и очакваме ограничено въздействие от количественото затягане на ЕЦБ в този сектор.

В краткосрочен план сме по-малко конструктивни по отношение на корпоративните облигации с висока доходност и започваме годината предпазливо. Условията за т.нар. кери значително се подобриха, но очакваме кредитните спредове да бъдат волатилни, тъй като растежът се забавя.

Привлекателни възможности за high yield облигациите вероятно ще се отворят през втората половина на тази година. Относно дълговите книжа от развиващите се пазари сме по-конструктивни по отношение на облигациите в твърда валута, отколкото при тези деноминирани в местна валута.

Положително за дълговите инструменти на тези пазари би било стабилизирането на доходността на американските държавни ценни книжа, по-слабия долар и вече значителното затягане на паричната политика, особено в Латинска Америка и Европа.


Какво ще наследи новият управител на Bank of Japan?Експертите предупреждават, че следващият управител на Bank of Japan ще трябва да повиши лихвените проценти, за да ограничи инфлацията, без да навреди на крехкия икономически растеж

Според някои експерти, предвид високата инфлация, някои индивидуални инвеститори все още смятат, че имат по-добър шанс да печелят висока възвръщаемост от акциите, отколкото от облигациите. Как бихте коментирали това? Каква трябва да бъде ролята на облигациите в инвестиционния портфейл?

Мисля, че аргументите в полза на облигациите като клас активи са, че те предлагат възможност за доход чрез купонните плащания, за капиталови печалби при падане на лихвите и функцията да са източник на диверсификация.

След сериозната им преоценка през миналата година облигациите отново предлагат тези ползи и дават възможност за възвръщаемост.

В нормална пазарна среда сигурните облигации са отрицателно корелирани с рисковите активи. Следователно, разпределянето на част от инвестицията към облигации помага за стабилизиране на цялостния портфейл, тъй като облигациите трябва да се представят добре, когато цените на акциите падат. Решението за разпределение на портфейла между различните класове активи трябва да съответства на вашия апетит към риск, инвестиционен хоризонт и изискванията ви за ликвидност.

В рамките на този клас актив (облигациите) също може да бъде постигната диверсификация, чрез разпределяне на инвестициите в инструменти, вариращи от краткосрочни с ниска дюрация и нисък кредитен риск, като американските съкровищни бонове, до дългосрочни облигации с висока дюрация или облигации от развиващите се пазари и High yield корпоративни облигации с по-висок кредитен риск, но и с по-привлекателни условия за т.нар. carry.