Пенсионните фондове са акумулирали нетни активи за над 19.2 млрд. лв. към края на 2022 г. Те записват спад с 1.75% в сравнение със същия период на 2021 г.

Това сочи справката на Комисията за финансов надзор (КФН).

Броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове расте с 1.52% до малко над 4.9 млн. души.

Средната възраст на осигурените лица в Универсалните пенсионни фондове (УПФ) е 42.7 години, в Професионалните (ППФ) – 47.6 г., а в Доброволните (ДПФ) – 53.8 години.

В Доброволните пенсионни фондове по професионални схеми (ДПФПС) средната възраст е 42.0 години, сочи справката на КФН.

Най-много хора - над 3,9 млн. души, се осигуряват в УПФ. Там вноските са задължителни за всеки работещ, роден след 31.12.1959 г. и осигурен при условията и по реда на част първа от Кодекса за социално осигуряване. В ППФ – 311 579, в ДПФ – 643 582, а в ДПФПС - 9994.

Лицата на пенсионна възраст, които получават плащания от фондовете към 31 декември 2022 г., са 12 862. От тях 1184 пенсионери и 11 678 са лица с разсрочени плащания.

През 2022 г. от фондовете са изплатили малко над 1,7 млн. лв. за пенсии, над 24,241 млн. лв. – за разсрочено изплащане на осигурени лица и 95 000 лв. на наследници на пенсионери и лица, получавали разсрочени плащания.Междувременно Националният осигурителен институт обяви днес, че размерът на средния осигурителен доход за страната за декември 2022 г. е 1445,64 лв. Средномесечният осигурителен доход за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. е 1298,45 лв. Той за изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през януари 2023 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.