Темпът на реформите с цел да се намалят неравенствата между мъжете и жените се е забавил значително през 2022 г. и е достигнал най-ниското си равнище от 20 години. Това се посочва в доклад на Световната банка, публикуван днес и цитиран от AFP и БТА.

Индексът, измерващ напредъка на реформите за по-голямо равенство от юридическа гледна точка, се е увеличил с едва 0,5 пункта до 77,1 пункта, което означава, че "жените се ползват средно с едва 77% от законовите права, признати на мъжете", пише институцията в доклада си Women, Business and the Law.

По-конкретно през изтеклата година са били проведени 34 реформи в 18 страни, което е най-ниското равнище от началото на века.

С настоящия темп на реформите една млада жена, която навлиза в активния живот, ще достигне законово равенство при пенсионирането си в по-голямата част от страните, според доклада. Според авторите на доклада има риск тази ситуация да се превърне в спънка за "икономическия растеж в критичен момент за световната икономика".

"Фактът, че голяма част от света не предоставя на жените същите права като на мъжете, не е само несправедливост по отношение на тях, но и пречи на тези страни да насърчават истинско, устойчиво и приобщаващо развитие", заяви в комюнике главният икономист на Световната банка Индермит Джил.

Според институцията законовото равенство би позволило да увеличи брутния вътрешен продукт (БВП) на човек на от населението в дългосрочен план с близо 20 на сто средно, с очаквани икономически печалби в световен план между 5 и 6 трилиона долара при положение, че жените имат възможността да създават и развиват нови компании толкова лесно, колкото и мъжете.

Ако равнището на равенство е по-високо в развитите икономики, то Субсахарска Африка е регионът с най-малко реформи в тази област през 2022 година, като половината от тях са осъществени в седем страни от зоната.

В рамките на доклада Световната банка е проучила всички гласувани и влезли в сила закони и разпоредби в 190 страни през 2022 година, отчитайки осем области, "които влияят нa участието на жените в икономическия живот" - мобилност, работа, възнаграждение, брак, родителство, предприемачество, активи и излизане в пенсия.