В региона на Югоизточна Европа, който се състои от пет държави (Босна и Херцеговина, България, Сърбия, Хърватия и Черна гора), UNIQA постигна отлични бизнес резултати и значителен растеж в UNIQA Групата през 2022 г.

Според предварителните данни, брутните записани премии са увеличени с 10,4%, печалбата преди данъци (EBT) е 10,2 милиона евро*, а планираната техническа рентабилност, въпреки неблагоприятните пазарни условия, свързани с инфлацията, е надвишена с 37%. Общата брутна премия достигна 269,2 млн. евро. В същото време в региона на Югоизточна Европа UNIQA също увеличи броя на клиентите до 2 милиона през 2022 г.

През март 2022 г. UNIQA започна трансформация в региона на Югоизточна Европа, за да укрепи пазарната си позиция, като се стреми да бъде в топ три международни играча и да предостави застрахователни решения и услуги с най-високо качество за своите клиенти и партньори. Регионът на Югоизточна Европа е третата по големина група компании в UNIQA Групата, с около 1700 служители.

От началото на трансформацията бяха стартирани множество инициативи за реализиране на пълния потенциал в региона, от опростяване на продукти до поставяне на силен акцент върху използването и анализа на данни със силен фокус върху цифровизацията и иновациите за ускоряване и опростяване на всички бизнес процеси. На регионално ниво UNIQA разработва уникални решения и специални оферти за малки и средни предприятия, както и за големи регионални компании.

Най-голям ръст в региона на Югоизточна Европа UNIQA отбелязва при доброволното здравно застраховане - над 36% и при имущественото застраховане - над 24%.

Чрез дейността си и със силната подкрепа на Групата, UNIQA ще повлияе за по-голямото представителство и развитие на застраховането в региона и общността, като продължи да инвестира в съвместни социално отговорни инициативи и в общността на своите служители. Амбициозните планове са придружени от силната отдаденост на целия екип на UNIQA, който споделя обща визия за предоставяне на модерни, прости и иновативни застрахователни решения на своите клиенти.

UNIQA България също постигна отлични резултати. Според предварителните резултати компанията постигна ръст от 12.7% през 2022 г., надминавайки растежа на пазара. „Постигнахме ръст на премиите от 8.08 млн. евро, което е с 13,5% повече от планираното. В същото време реализираната печалба е в размер на 3,74 млн. евро*, а техническият резултат е с 3.9% по-висок от планирания. Спечелихме доверието на над 281 хил. клиенти. С това ние поставихме страхотна основа за по-нататъшния ни растеж“, посочи Изпълнителният директор на UNIQA България Ивана Димова.

* Нормализирана печалба преди обезценка на инвестиции