UNIQA ще оформи бъдещето на застрахователния пазар в региона, като повиши осведомеността за важността на застраховането и създаде общи по-опростени и достъпни продукти за своите клиенти, като същевременно инвестира в иновации и дигитализация. Това е заключението, което беше направено в рамките на първата регионална среща на върха на UNIQA SEE, която събра водещи експерти от региона (Босна и Херцеговина, Сърбия, Черна гора, България и Хърватия). UNIQA SEE5 се грижи за близо 2 милиона клиенти, благодарение на 1700 служители и генерира 245 милиона евро брутна премия.

Регионът на Югоизточна Европа (UNIQA SEE5) е третата по големина група компании в рамките на UNIQA International, която оперира в 15 европейски страни. Сътрудничеството между петте страни, започнало през март тази година, се осъществява в съответствие със стратегията за растеж и по-нататъшно развитие на компанията, в която е поставен специален акцент върху страните от Югоизточна Европа (SEE). UNIQA инвестира в този регион, за да предостави на клиентите по-добри и по-качествени услуги и е основно ориентирана към клиента, но също така има силен фокус върху дигитализацията и инвестирането в общността и устойчивото развитие.

Говорейки за перспективите на региона, всички участници се съгласиха, че има огромен пазарен потенциал, което се потвърждава от данните за средната премия на глава от населението. Например средната застрахователна премия на жител в Хърватия е била 399 евро през 2021 г., в България 242 евро, в Сърбия 148 евро, в Босна и Херцеговина 140 евро и в Черна гора 160 евро, което е значително под средното за Европейския съюз, където средната премия е 2085 евро. Най-разпространената застраховка във всички страни от региона е задължителната застраховка "Гражданска отговорност" при използване на МПС, но най-голям потенциал за растеж имат все по-търсените доброволни здравни застраховки, имуществени застраховки и застраховки за малки и средни предприятия в целия регион.

УНИКА се стреми да се позиционира в региона като надежден партньор за физически лица, корпоративни клиенти и банкови клиенти. Повишавайки осведомеността за значението на застраховането в ежедневието ни и предоставяйки адекватна и така необходима помощ за защита срещу различни съвременни рискове, продиктувани от глобалните мегатрендове, като демографски и социални промени, изменение на климата и дигитализация, УНИКА SEE5 ще отговори успешно на всички днешни предизвикателства. За да разработи модерни решения, които могат да отговорят на всички изисквания на клиентите, UNIQA ще инвестира в нови и иновативни технологии и в най-добрите таланти в своята разнообразна общност от служители. Постигането на статут на петзвезден работодател е една от най-важните стратегически цели на УНИКА.UNIQA ще работи за повишаване на осведомеността за необходимостта да защитава притежателите на полици и предоставяне на прости и бързи решения на своите клиенти. Работейки като екип, успяхме да използваме най-добрите практики от петте страни в региона и да създадем гъвкава стратегическа концепция, ползата от която ще усетят нашите служители и най-вече нашите клиенти. Нашият най-голям актив са нашите служители, в чийто растеж непрекъснато инвестираме и с особено внимание развиваме техните таланти и умения. Поставяме специален акцент върху дигитализацията и анализа на данни за ускоряване и опростяване на процесите, които са ключови за разширяване на клиентското ни портфолио, както и за завоюване на лидерска позиция на застрахователния пазар в региона на Югоизточна Европа, който постигна най-високия ръст в UNIQA international от цели 12,8%“, подчерта президентът на SEE региона Адел Бахтанович, добавяйки, че UNIQA ще засили още повече позицията си на застрахователния пазар във всички държави в региона, чрез изграждане на дългосрочно партньорство с клиенти и инвестиране в дигитализация и стандартизация на портфейли и процеси.UNIQA Group оказва пълна подкрепа на региона, което бе потвърдено от Волфганг Киндл, член на борда на международните пазари на UNIQA, с присъствието си на срещата. „UNIQA Group е изцяло и дългосрочно ангажирана със SEE5, като очакванията ни са регионът да бъде важен фактор за растежа и печалбата на Групата. През последните няколко месеца се родиха много конструктивни идеи, които със сигурност ще бъдат полезни и вероятно приложими на ниво Група. Ние растем заедно и се учим един от друг и всичко това е с цел да отговорим на нуждите на нашите клиенти", подчерта Волфганг Киндл.