Стартира информационният сайт за наблюдение на цените на част от основните хранителни продукти, съобщи Министерският съвет.

Интернет платформата е достъпна на адрес www.foodprice.bg.

Платформата предоставя обединена информация за пазара на храни – от изкупни цени на основни суровини, през стойност на внос и цени на едро, до тези на рафта в магазина.

Данните са налични както на национално ниво, така и по области.

Създадена е и възможност за сравнение на цените у нас и в седем европейски държави.

Към момента са включени около 30 основни хранителни продукта, но за част от тях се събира информация за различни техни разфасовки или характеристики (например масленост при киселото мляко; бял и типов хляб и др.).

Заедно с това системата дава възможност да се проследят изкупните цени на основни суровини като мляко, слънчоглед и др. Това предоставя възможност на потребителя да получи цялата информация за формирането на цената от суровина до краен продукт на рафта.

Цените на внос от трети страни се събират от Агенция „Митници“, а Националната агенция за приходите предоставя информацията за стоките в рамките на Европейския съюз.

Данните от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) са от регистрираните стокови тържища в 22 области в страната. Цените на ДКСБТ са на едро, среднопретеглени на база продадено количество. Обработката и анализът на данните се осъществяват чрез специално разработен софтуер на Държавната комисия.

Цените на дребно са обединени от Системата за агропазарна информация (САПИ). Те се наблюдават ежеседмично по области на страната, като са обхванати както големите търговски вериги, така и по-малките търговски обекти. В тях не се включват промоции в търговските обекти, а данните са налични както на национално ниво, така и за всяка административна област.

КЗК образува три производства за картел при цените на хранитеИззети са копия на документи и електронна кореспонденция, които КЗК ще анализира

Сайтът предоставя също информация за цените на 11 основни хранителни продукти - олио, ориз, захар, прясно мляко, кисело мляко, масло, бяло сирене, кашкавал, яйца, цяло пиле охладено, адаптирано сухо мляко в 7 европейски държави.

Данните се предоставят на седмична база от търговските аташета към Министерството на икономиката и индустрията. Набирането на информацията е по методологията на САПИ, за да се избегне разминаване с тези за България.

Данните се събират от 3 до 4 големи вериги, като приоритетно се избират такива, които оперират и в България, както и от по-малки търговски обекти. В мониторинга са включени европейските столици Берлин, Виена, Париж, Букурещ, Атина, Прага и Загреб.

Всички цени, които виждат потребителите в сайта, са със сключен ДДС, за да е максимално удобно за тях. Допълнително е предоставена информация за нивата на данъчната надценка във всяка от европейските държави.

Създадено е меню „Контролна дейност“, което дава актуална информация за проверките на контролните органи. Заедно с това има и бърза връзка за подаване на сигнал към всяка от компетентните институции – КЗП, КЗК и БАБХ.

Държавата създава и механизъм, чрез който търговските вериги да участват в процеса на подаване на информация към интернет платформата. Готови са указания към тях, които ще бъдат и публично достъпни и се работи по създаване на техническа възможност за визуализирането на тези данни на интернет сайта.

До 100% скачат цените на определени храни от производителя до магазинаСпоред синдикатите, съществува голяма неравнопоставеност между българските производители и тези от чужбина

Предвижда се информация да могат да подават търговски вериги и държавните публични предприятия с годишен оборот над 30 млн. лв. Те ще предоставят информация на ежеседмична база за най-ниската цена по продукти, но без такива в промоция. Обектите ще се ангажират, че тази цена няма да бъде по-висока за декларирания период.

Обмисля се тези продукти да бъдат означени и със специален стикер, за да се ориентират по-лесно потребителите.

Информацията ще се подава електронно към Министерството на икономиката и индустрията с електронен подпис, за да се удостовери нейната автентичност. Заложеният праг за оборота на юридическите лица ще даде възможност на около 30 субекта в страната да участват в този процес. Това са както национални търговски вериги, така и по-малки регионални обекти.

Този процес е напълно доброволен и с него ще се демонстрира желанието на търговските обекти да участват в целия процес по изсветляване на ценообразуването на хранителните продукти. Вече е проведена предварителна среща с някои от тях и има заявено съгласие от тяхна страна да участват в инициативата.

Новият сайт е собственост на Министерството на икономиката и индустрията и е разработен от “Информационно обслужване” АД.