Във вторник Международната организация за надзор на ценните книжа (IOSCO) представи първия глобален набор от правила за регулиране на пазарите на криптоактиви и цифрови технологии, свързани с тях. Тяхното създаване е мотивирано в голяма степен от миналогодишния срив на борсата FTX, който породи опасения доколко са защитени потребители в сектора, съобщава Reuters.

След тежката 2022 г. индустрията, която обикновено трябва да се съобразява само с проверките, свързани с борбата срещу прането на пари, призова за глобален подход към регулирането си, тъй като в момента различните юрисдикции следват свои собствени правила. Така че представеният набор от правила е отговор и на това искане.

Идеята за глобална регулаторна система за криптоактивите набра скорост, след като криптоборсата FTX започна процедура по несъстоятелност в САЩ през ноември миналата година заради криза на ликвидността. Този крах предизвика реакция на регулаторни органи по целия свят, което в крайна сметка доведе до известно объркване, припомня информационната агенция и цитира Жан-Пол Серве, председателстващ IOSCO, според когото препоръките от вторник са "повратна точка в справянето с много ясните и непосредствени рискове пред защитата на инвеститорите и целостта на пазара".

ЕС въвежда правила за строг контрол и регулация на криптоактивиНовите правила ще внесат правна яснота, ще защитят потребителите и ще гарантират финансовата стабилност


Предложените стандарти обхващат случаи на конфликт на интереси, манипулиране на пазара, трансгранично регулаторно сътрудничество, попечителство на криптоактиви, оперативни рискове и третиране на лоши клиенти.

Планираните 18 мерки прилагат отдавна установени на традиционните пазари предпазни механизми, които да регулират възникването на конфликти на интереси между различните страни в една криптосделка, става ясно от текстовете към новите правила.

Надзорният орган заявява също така, че има за цел да финализира стандартите до края на годината, като очаква неговите 130 членове от цял свят да ги въведат, за да запълнят бързо пропуските в своите собствени законодателства.

IOSCO, група, обединяваща регулатори като Комисията по ценните книжа и фондовите борси на САЩ, Японската агенция за финансови услуги, британския Орган за финансово поведение и германския BaFin, в момента проучва общественото мнение относно новите разпоредби. Стъпката следва финализирането на първия в света набор от всеобхватни правила, създаден от ЕС този месец, който принуди Великобритания, САЩ и други държави също да започнат да предлагат свои мерки.