Ефектът от разнообразните подходи за връщане на работа в офиса след пандемията, различната степен на съобразяване с ESG регулации и реакцията на отделните пазари на промените в инфлацията и лихвените проценти са довели до значителни отклонения в обема, цените и интереса към инвестиции в офиси в световен мащаб.

Това показва анализът в последния доклад на Colliers, посветен на глобалните прогнози и перспективи пред сектора на офисите "Global Insights & Outlook Office Report", от юни 2023 г., съобщиха от компанията, цитирани от БТА.

В Европа незаетите площи са 8,1%, а усвоените пространства до голяма степен са се върнали към нивата си отпреди пандемията – 65% средно за Европа.

"Цените на офис активите в световен мащаб се движат в синхрон с ключови макрофактори като инфлацията и лихвените проценти. Те са обвързани и с основните пазарни индикатори, при които има големи разминавания, както на ниво регион, така и на ниво държава и град", казва Деймиън Харингтън, мениджър пазарни проучвания на капиталовите пазари на Colliers за Европа, Близкия Изток и Африка.

През второто тримесечие на тази година най-силно се открояват Уест енд в Лондон, където процентът на незаетите площи се запазва стабилен - 6,8 на сто, Амстердам и Брюксел, които отбелязват спад съответно от 6,5 на сто на 6,1 на сто, и от 8,3 на сто на 7,7 на сто.

Други силно представящи се локации са Париж и Берлин, където индикаторът се увеличава съответно с 0,6 на сто до 8 на сто, и от 3,1 на сто до 3,7 на сто.

Инвестициите в бизнес имоти спадат рязко през първото тримесечиеОбемите във Франция и Испания намаляха с над една трета, а във Великобритания и Италия се свиха още повече

В Азиатско-тихоокеанския регион се наблюдава огледален образ на картината в Европа, Близкия Изток и Африка - свободните площи са около 10 на сто, а заетостта е средно 80 на сто.

За разлика от тях в Северна Америка процентите се задържат на 50% или по-малко, като по-дългото време за пътуване до офиса и наличието на разнообразни удобства за работа от вкъщи подкрепят тази динамика.

В съчетание със слабото търсене, делът на незаетите площи се покачва средно до над 16%, а аргументите на собствениците за поддържане на наемните нива остават ограничени.

Друг ключов извод от доклада на Colliers е, че наемите на първокласни офиси в цяла Европа се увеличават, тъй като търсенето на по-качествени площи, особено на такива, които са в съответствие с ESG регулациите, е значително.

"Наблюдаваме натиск за промяна на предназначението на площи, които не отговарят на съвременните изисквания, тъй като все по-голяма част от сградите остаряват", казва Люк Доусън, мениджър в компанията.

"Това създава нови перспективи по отношение на факторите, които носят добавена стойност на ключовите пазари, особено там, където се отдава голямо значение на ESG, като Великобритания и Австралия".

Празните офиси в Германия са три пъти повече, отколкото през 2019 г.Хибридният модел на работа е постпандемична норма сред

Цената на капитала беше негативно повлияна през последните 12 месеца, тъй като повишаването на лихвените проценти изтласка доходността в неблагоприятна посока. Въпреки че на повечето места цикълът на повишаване на лихвите е към края си, очакват се по-нататъшни корекции на цените.

Дългосрочните икономически перспективи за всеки град като цяло са положителни, но темповете на растеж се различават значително. Като цяло това означава, че някои пазари ще се възползват от предимството на първия по пътя към възстановяване и стабилност на доходността.

"Инвестирането в офис площи стана по-сложно, тъй като факторите, които влияят на пазарите, са изключително разнообразни. Независимо, че цените продължават да се регулират и донастройват, ще е необходимо още време, за да се възстанови апетита на инвеститорите към този тип активи", казва в заключение Харингтън.