Напредъкът в постигането на равенство между половете в световен мащаб е слаб, става ясно от нов доклад на Световния икономически форум (WEF), цитиран от CNN.

В него се посочва, че жените няма да постигнат равнопоставеност с мъжете в продължение на още поне 131 години. С други думи, не по-рано от 2154 г.

Общата разлика между половете - показател за равенството в сферите на икономиката, политиката, здравеопазването и образованието, е намаляла с едва 0,3% в сравнение с миналата година, сочат констатациите от изследването Global Gender Gap Report 2023, публикувано в сряда.

"Слабият напредък" в преодоляването на тези разлики и признаците за нарушаване на равенството в области като икономиката създават "спешна необходимост от подновени и съгласувани действия", категорична е Саадия Захиди, управляващ директор на WEF. "Последните години бяха белязани от големи неуспехи по отношение на равнопоставеността на половете в световен мащаб, като предишният напредък бе нарушен от въздействието на пандемията от Covid-19 върху жените и момичетата в сферите на образованието и работната сила, последвано от икономически и геополитически кризи. Днес в някои части на света се наблюдава частично възстановяване, докато в други - влошаване на положението в резултат на развитието на нови кризи."

Табута спират инвестициите в технологии за женско здраве въпреки техния бум300 млн. долара, инвестирани в подобряване на женското здраве, могат да генерират 13 млрд. за световната икономика
Индексът на WEF за равнопоставеност между половете следи 146 държави в четири области - икономическо участие и възможности, образователни постижения, здраве и стандарт на живот и политическо овластяване. Нивото на цялостната равнопоставеност между половете се е подобрило с 4,1 процентни пункта, откакто WEF стартира индекса през 2006 г.

Но докато докладът показва напредък в областта на образователните постижения и повишения в категориите "здраве и стандарт на живот" и "политически права", разликата в икономическото участие показва известен регрес, което според WEF говори за "криза след пандемията".

"Възстановяването от шока и последвалата политическа криза е бавно и засега непълно, а настоящият контекст, съчетан с технологичните и климатичните промени, рискува да доведе до по-нататъшен регрес в икономическото овластяване на жените", се посочва в доклада. "Милиони жени и момичета не само губят икономически достъп и възможности, но тези обрати имат и широкообхватни последици за световната икономика."

WEF изчислява, че ще са необходими 169 години за постигане на глобален икономически паритет и 162 години за политически такъв.

Женският пазар в Индия: Един бизнес матриархатМъже се допускат само като носачи или охрана
Само девет държави са преодолели поне на 80% неравнопоставеността. Това са Исландия, Норвегия, Финландия, Нова Зеландия, Швеция, Германия, Никарагуа, Намибия и Литва. За 14-та година Исландия е страната с най-високи нива на равенство между половете - 91,2%, сочат данните на WEF.

Съединените щати са на 43-то място с индекс за равенство от 74,8%, отстъпвайки в общата класация в сравнение с миналата година, когато заемат 27-мо място със 76,9%. Основна причина за това е рязко намаляване на индекса за политическо овластяване, който измерва разликата между броя на мъжете и жените на най-високите политически нива.

"Ускоряването на напредъка към постигане на равенство между половете не само ще подобри живота на жените и момичетата, но и ще бъде от полза за икономиките и обществата в по-широк план, като съживи растежа, стимулира иновациите и повиши устойчивостта", категорични са в заключение от WEF.