Индия е готова да стане втората по големина икономика в света до 2075 г., изпреварвайки не само Япония и Германия, но и САЩ, се казва в скорошен доклад на Goldman Sachs, цитиран от CNBC.

В момента Индия е петата по големина икономика в света след Германия, Япония, Китай и САЩ.

Наред с нарастващото население, движеща сила за икономиката на Индия ще бъдат напредъкът на страната в иновациите и технологиите, по-високите капиталови инвестиции и нарастващата производителност на работниците, пише инвестиционната банка.

Източник: Goldman Sachs Research

„През следващите две десетилетия коефициентът на зависимост на Индия ще бъде един от най-ниските сред регионалните икономики“, посочва Сантану Сенгупта, икономист за Индия в Goldman Sachs Research. Той добавя, че ключът към извличането на потенциала на бързо нарастващото население на Индия е да се увеличи участието на нейната работна сила.
Коефициентът на зависимост на дадена държава се измерва чрез броя на зависимите спрямо общото население в трудоспособна възраст. Ниският коефициент на зависимост показва, че има пропорционално повече възрастни в трудоспособна възраст, които са в състояние да издържат младежите и възрастните хора.

Индия - следващ Китай или суперсила със собствена траектория?Според прогнози на S&P Global и Morgan Stanley страната ще изпревари Япония и Германия до края на десетилетието

Инфраструктура, технологии и иновации Правителството на Индия е поставило като приоритет създаването на инфраструктура, особено изграждането на пътища и железопътни линии. Начело на икономическата траектория на Индия е и нейният напредък в технологиите и иновациите, посочва инвестиционната банка. Очаква се приходите от технологичната индустрия на Индия да се увеличат с 245 милиарда долара до края на 2023 г., според Nasscom, индийската неправителствена търговска асоциация. Този растеж ще дойде по линия на информационните технологии, управлението на бизнес процеси и софтуерните продукти, се посочва в доклада на Nasscom.

Goldman прогнозира, че капиталовите инвестиции ще бъдат друг важен двигател на растежа на Индия. „Процентът на спестявания в Индия вероятно ще се увеличи с намаляващия коефициент на зависимост, нарастващите доходи и по-задълбоченото развитие на финансовия сектор, което вероятно ще натрупа капитал, достъпен за стимулиране на допълнителни инвестиции“, се казва в доклада на Goldman.

Защо глобалният бизнес гледа с очакване към Индия? Доводите за инвестиране в Индия са много и само се подсилват от последните геополитически промени

Рисковете Ахилесовата пета на прогнозата на банката е процентът на участие на работната сила - и дали той се увеличава със скоростта, която Goldman прогнозира. „Процентът на участие на работната сила в Индия е намалял през последните 15 години“, се отбелязва в доклада, като се подчертава, че при жените той е „значително по-нисък“. „Само 20% от всички жени в трудоспособна възраст в Индия са заети“, пише инвестиционната банка в отделен доклад, посочвайки, че ниското ниво може да се дължи на това, че жените са ангажирани предимно с почасова работа, което не се отчита като формална заетост. Нетният износ също пречи на растежа на Индия, тъй като Индия има дефицит по текущата сметка. Банката обаче подчертава, че износът на услуги смекчава балансите по текущата сметка. Икономиката на Индия се движи от вътрешното търсене, за разлика от много по-зависими от износа икономики в региона, като до 60% от нейния растеж се дължи главно на вътрешното потребление и инвестиции, според доклада на Goldman.

САЩ и Китай задълбочават надпреварата за икономическо влияние в АзияПекин се насочва към централноазиатските държави, Вашингтон засилва търговските отношения с Тайван

S&P Global и Morgan Stanley прогнозират, че Индия е на път да стане третата по големина икономика до 2030 г. БВП на Индия през първото тримесечие на 2023 г. нарасна с 6,1% на годишна база, леко надминавайки очакванията на Reuters за ръст от 5%. Очаква се растежът на страната за цялата година да бъде 7,2%, в сравнение с ръст от 9,1% през фискалната 2021-2022 г.