Центърът "Външноикономическо сътрудничество" към БСК проведе в периода 1-30 юни 2023 г. онлайн допитване до компании – членове на БСК.

Целта е да се установи готовността на бизнеса да се възползва от възможностите на изкуствения интелект, съобщиха от БСК на страницата си.

26,1% от анкетираните от Българската стопанска камара (БСК) фирми, които членуват в организацията, декларират, че използват изкуствен интелект (AI) в бизнес процесите си, а 27,5% планират да инвестират в AI в близките три години.

За 18,3% от предприятията въвеждането на изкуствен интелект е прекалено скъпо, а други 18,3 на сто твърдят, че бизнесът им няма нужда от AI.

Всяка десета фирма се колебае дали да инвестира в AI решения.

В проучването се включиха над 150 експортно-ориентирани малки и средни предприятия от различни сектори на икономиката, вкл. храни, електроника, информационни технологии, търговия и услуги.

Във връзка с изпълнение на дейности в подкрепа на компании от сектора на биохраните, Центърът "Външноикономическо сътрудничество" изнесе отделно данните за участвалите в проучването компании от този сектор.

Всяка пета (20%) от тях използва AI, а други 20% планират да инвестират в технологията в следващите три години.

40% от представителите на сектор "Биохрани" смятат, че бизнесът им няма нужда от AI, за 10% е прекалено скъпо, а други 10% все още се колебаят дали да инвестират.