Payhawk, глобалната платформа за управление на бизнес разходите, обяви Payhawk Green - нов набор от функции в платформата, които помагат на компаниите да вземат по-устойчиви решения, свързани с техните бизнес разходи и въглеродните емисии от обхват 3, съобщават от компанията.

Функциите, които са достъпни за всички клиенти без допълнително заплащане, ще помогнат на компаниите да се съобразят с новото законодателство на ЕС и Обединеното кралство и ще допринесат за осъществяването на вътрешни инициативи за устойчивост, като например компенсиране на въглеродните емисии.

Изчисляването на емисиите в платформата става в партньорство с Lune, като клиентите на Payhawk вече могат автоматично да определят количеството на CO2 от покупки, направени с карти, и то без никакво допълнително заплащане.

Във все по-голяма степен компаниите желаят - а същевременно от тях се и изисква - да станат по-устойчиви и прозрачни по отношение на своя въглероден отпечатък и усилията им за устойчивост.

Скоро например компаниите ще трябва да спазват законодателство като директивата на ЕС относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта (CSRD) и британската рамка за опростено отчитане на енергията и въглерода (SECR). 2025 г. ще бъде първата финансова година, през която компании с повече от 250 служители и нетен оборот от €40 млн. ще трябва да изготвят отчети съгласно CSRD. Според изчисленията над 50 000 дружества ще трябва да докладват за емисиите си от обхвати 1, 2 и 3.

Емисиите от обхват 3 са всички непреки емисии, които възникват във веригата на стойността, като например бизнес пътувания, транспорт, горива или капиталови стоки. Често те са най-големият източник на въглеродни емисии, а в същото време са и най-трудните за проследяване от страна на компаниите поради това, че са непреки и сложни за управление.

Много предприятия вече използват решения за управление на разходите като Payhawk, за да увеличат контрола и ефективността на финансовите си процеси. С пускането на Payhawk Green клиентите на Payhawk могат автоматично и безплатно да определят количеството на CO2, свързано с покупките с карти Payhawk.

Освен това платформата на Payhawk може да бъде персонализирана за лесно събиране и управление на данни за екологичното, социалното и корпоративното управление (ESG) на доставчиците, като по този начин се подобрява прозрачността на веригата за доставки. В съвкупност тези функции могат да се използват, за да се помогне на предприятията да спазват новите разпоредби и да подпомогнат собствените си инициативи в областта на ESG, като например компенсиране на емисиите.

Payhawk с офис за 300 служители и нов отдел, насочен към българския пазарВ плановете за развитие през 2023 г. е заложено Payhawk да създаде нов отдел продажби и реклама, насочен към българския пазар

"Чрез разговори с нашите клиенти и собствения ни опит в провеждането на ESG инициативи осъзнахме, че нашият продукт ни поставя в уникална позиция да помагаме на компаниите, когато става въпрос за усилията за устойчивост, свързани с бизнес разходите им и по-специално по отношение на управлението на емисиите от обхват 3", коментира Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk. „Надяваме се, че днешното пускане на “Payhawk Green” ще помогне на компаниите, като им предостави един компонент от по-широката им ESG инициатива. Също така се надяваме в бъдеще да разработим още функции, които допълнително да подпомогнат нашите клиенти“, допълва Христо Борисов

За калкулиране на въглеродните емисии, свързани с разходите, Payhawk се интегрира с Lune. За да се постигне максимална точност, платформата на Lune използва оценките на Протокола за парниковите газове, взема предвид категорията и стойността на продукта и прилага специфични за индустрията методологии, като например методология за полетите от Международната организация за гражданска авиация (ICAO) или за логистика от Глобалния съвет за логистични емисии (GLEC). Lune използва хиляди коефициенти за емисии, базирани на разходите, с глобален обхват и специфични за всяка държава данни от над 45 страни по света.

"Темата за устойчивостта е наистина нова и всяка компания подхожда към нея по различен начин“, казва Ерик Стадиг, съосновател на Lune. „В светлината на новите разпоредби на ЕС това е нещо, което всеки бизнес трябва да обмисли. Payhawk допринася за това сферата на управлението на разходите да бъде пионер в помощта към компаниите, като предоставя интегрирано отчитане на въглеродните емисии и не изисква допълнително заплащане за получаването на тези данни“, допълва Ерик Стадиг.

Освен че подкрепя клиентите си чрез пускането на Payhawk Green, Payhawk е в начален етап на прилагане на политики за ESG, освен това проследява въглеродния си отпечатък от 2021 г. насам, а в момента кандидатства за стандарт за устойчивост.

"Осъзнаваме, че можем да бъдем по-устойчив бизнес и се опитваме да балансираме тази цел с амбициите ни за растеж като млада компания“, казва още Христо Борисов. „Ще продължим да работим по вътрешните си ESG инициативи, както и да подкрепяме нашите клиенти по техния път. Ще съберем обратна връзка от клиентите за тази версия на Payhawk Green и ако има търсене, ще добавим още безплатни функции към платформата.“