Цените на жилищата в Европейския съюз са се увеличили с 0,3% през тримесечието април-юни, отнесено към предходното, първо тримесечие на 2023 г., докато наемите са поскъпнали с 0,7%.

Това показват най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, цитирани и обобщени от БТА.

В сравнение с второто тримесечие на миналата година през съответното тримесечие на настоящата година цените на жилищата в ЕС са намалели с 1,1%, а наемите са се увеличили с 3%.

В същото време в еврозоната цените на жилищата са били надолу с 1,7%, което е представлявало първи годишен спад от 2014 г.

В България, според предварителни оценки на Евростат, жилищните цени са скочили с 4,3% през второто тримесечие на 2023 г. спрямо първото тримесечие, когато нараснаха с 1,6%. Това отрежда на страната ни второто място сред страните от ЕС по най-голям тримесечен ръст на жилищните цени, като с повече те са поскъпнали само в Латвия (+5,1%).

През предходното, първо тримесечие, отново на тримесечна основа, страната ни делеше със Словения петото място сред членките на ЕС с най-голямо повишаване на жилищните цени, като повече те са нараснали в Унгария (+3,6%), Хърватия и Кипър (+2%) и Литва (+1,8%).

На годишна база през тримесечието април-юни т.г. родните жилища са поскъпнали с 10,7%, като сред членките на ЕС по-значителен ценови ръст през съответния период е отчела само Хърватия (13,7%).

През предишното тримесечие цените у нас нараснаха с 9,5 на сто, като в ЕС единствено цените в Хърватия (+14%), Литва (13,1%) и Унгария (10,6%) бяха скочили с повече, сочат още предварителните оценки.

Цените на жилищните имоти и наемите в Евросъюза следваха еднаква посока на развитие, нараствайки в унисон между 2010 г. и второто тримесечие на 2011 г. След това обаче цените на жилищата и наемите поеха по различни траектории: докато наемите отбелязаха стабилно увеличение до второто тримесечие на 2023 г., цените на жилищата се колебаеха значително.

След рязък спад между второто тримесечие на 2011 г. и първото тримесечие на 2013 г., цените на жилищата останаха относително стабилни между 2013 г. и 2014 г. Последва бързо покачване в началото на 2015 г., след което цените на жилищата нарастваха по-бързо от наемите, тенденция, която се задържа до второто тримесечие на 2022 г.

През третото тримесечие на 2022 г. на тримесечна база цените на жилищата се увеличиха със същия темп като наемите (+0,7 на сто). През последното тримесечие на 2022 г. и първото на 2023 г. цените на жилищата паднаха, преди да регистрират леко покачване през второто тримесечие на настоящата година.

Цените на жилищата са скочили повече от два пъти в Естония, Унгария, Литва, Латвия, Чехия, Люксембург и Австрия

Между 2010 г. и второто тримесечие на 2023 г. цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 46 на сто, а наемите - с 21%.

Отнесено към същия период на 2010 г., през април-юни 2023 г. цените на жилищата са се увеличили повече, отколкото наемите в 20 от 27-те страни членки на ЕС.

За същия период цените на жилищата са се увеличили повече от два пъти в Естония (+211%), Унгария (+180%), Литва (+152%), Латвия (+144%), Чехия (+122%), Люксембург и Австрия (+120% за всяка).

Намаление на жилищните цени са отчетени в Гърция* (-14%), Италия (-8%) и Кипър (-3%).

Наемите са се повишили в 26 страни от ЕС, като най-драстично е поскъпването им в Естония (+208%) и Литва (+168%). Единственото намаление на наемите е регистрирано в Гърция (-21%).

*Данните за цените на жилищата в Гърция са предоставени от Централната банка на Гърция и са за 2022 г., вместо за второто тримесечие на 2023 г.