Президентът Джо Байдън е издал нова изпълнителна заповед по отношение на изкуствения интелект (AI) - първото подобно действие на правителството на САЩ, с която се изискват нови оценки на безопасността, насоки за гарантиране на равенството и гражданските права и изследвания на въздействието на изкуствения интелект върху пазара на труда, съобщава CNBC.

Макар че правоприлагащите органи предупреждават, че са готови да прилагат съществуващото законодателство към злоупотребите с AI, а Конгресът се стреми да научи повече за технологията, за да изработи нови закони, изпълнителната заповед може да има по-непосредствено въздействие. Подобно на всички изпълнителни заповеди, тя има силата на закон.

Белият дом разделя основните компоненти на изпълнителната заповед на осем части:

- Създаване на нови стандарти за безопасност и сигурност за AI, включително чрез изискване някои компании да споделят резултатите от тестовете за безопасност с федералното правителство, възлагане на Министерството на търговията да създаде насоки за “водни знаци” за AI продукцията и създаване на програма за киберсигурност, която може да способства за създаването на AI инструменти, които помагат за идентифицирането на недостатъци в критичен софтуер.

2024: Какво следва в света на изкуствения интелектСпоред CCS Insight генеративният AI
- Защита на неприкосновеността на личния живот на потребителите, включително чрез създаване на насоки, които агенциите могат да използват за оценка на техниките за защита на личните данни, използвани в AI.

- Насърчаване на справедливостта и гражданските права чрез предоставяне на насоки за избягване на случаите на дискриминация чрез създаване на добри практики относно подходящата роля на AI в съдебната система, включително когато се използва при произнасянето на присъди, оценка на риска и прогнозиране на престъпността.

- Защита на потребителите чрез задължаване на Министерството на здравеопазването и човешките ресурси на САЩ да създаде програма за оценка на потенциално вредни практики в здравеопазването, свързани с AI.

- Подкрепа на работниците чрез изготвяне на доклад за потенциалните последици от AI за пазара на труда и проучване на начините, по които федералното правителство би могло да подкрепи тези, засегнати от смущения на пазара на труда.

- Насърчаване на иновациите и конкуренцията чрез разширяване на безвъзмездните средства за изследвания в областта на AI в области като изменението на климата и модернизиране на критериите за пребиваване в САЩ на висококвалифицирани работници имигранти с ключови експертни познания.

- Работа с международни партньори за прилагане на стандартите за AI по света.

Пекин увеличава изчислителната си мощ с 50% до 2025 Китай иска да разполага с изчислителен капацитет, равняващ се на 300 екзафлопа, при 197 в момента
- Разработване на насоки за използването и възлагането на обществени поръчки за AI от федералните агенции и ускоряване на наемането от страна на правителството на служители, квалифицирани в тази област.

Заповедта представлява "най-силния набор от действия, които някое правителство в света някога е предприемало по отношение на безопасността, сигурността и доверието в AI", заявява заместник-ръководителят на администрацията на Белия дом Брус Рийд. “Тя се основава на доброволните ангажименти, които Белият дом по-рано осигури от водещи компании в областта на AI, и представлява първото голямо обвързващо действие на правителството по отношение на технологията. То също така предхожда срещата на високо равнище за безопасността на AI, чийто домакин е Обединеното кралство.

Г-7 приема кодекс за поведение на компаниите в областта на изкуствения интелект

Но САЩ далеч не са единствените, които се насочват към подобно обширно законодателство. ЕС също работи върху такова, а в понеделник Г-7 бявява, че членовете ѝ са се споразумяли за кодекс за поведение на компаниите, разработващи усъвършенствани системи с изкуствен интелект,

Доброволният кодекс за поведение ще постави крайъгълен камък в управлението на изкуствения интелект в големите държави на фона на опасенията за неприкосновеността на личния живот и рисковете за сигурността, показва документът, цитиран от Reuters.

Групата, съставена от Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, САЩ и Европейския съюз, дава старт на процеса през май. В резултат на него е изготвен кодекс от 11 точки, който "има за цел да насърчи безопасния, сигурен и надежден AI в световен мащаб и ще предостави доброволни насоки за действията на организациите, разработващи най-напредналите системи, включително най-съвременните модели за генеративен изкуствен интелект, се казва в документа на Г-7.


Той "има за цел да помогне за оползотворяване на ползите и за справяне с рисковете и предизвикателствата, които носят тези технологии".

Кодексът призовава компаниите да предприемат подходящи мерки за идентифициране, оценка и намаляване на рисковете през целия жизнен цикъл на AI, както и да се справят с инциденти и модели на злоупотреба след пускането на продукти, базирани на технологията.

Компаниите следва да публикуват публични доклади за възможностите, ограниченията, използването и злоупотребата със системи с AI, както и да инвестират в надеждни механизми за контрол на сигурността.

ЕС е в челните редици на регулирането на нововъзникващите технологии със своя Закон за AI, докато Япония, САЩ и страните от Югоизточна Азия са възприели по-либерален подход от блока, за да стимулират икономическия си растеж.