Четири големи банки, сред които Standard Chartered и HSBC, са се отказали от подкрепяната от ООН инициатива за контрол на целите за климата, поставени от корпорациите, твърдят запознати с въпроса, цитирани от Reuters.

Кредиторите са отказали Инициативата за научнообосновани цели (SBTi) да потвърждава техните концепции в сферата заради опасения, че това може да попречи на способността им да продължат да финансират изкопаеми горива.

Други, сред които са Societe Generale и ABN Amro Bank NV, също изразяват опасения, че изискванията на SBTi за определяне на целите за емисиите на парникови газове са твърде трудни за изпълнение.

Бизнес лидери от цял свят се събират в Дубай. Какво да очакваме от COP28?Срещата на високо равнище за климата започва в четвъртък и ще продължи до 12 декември


За да обосноват отказа си, някои от банките се позовават на членството си в друга подкрепяна от ООН група - Net-Zero Banking Alliance (NZBA), който обаче позволява на кредиторите да продължат да финансират проекти за изкопаеми горива, стига да постигнат напредък по отношение на емисиите си. Много от тях са категорични, че трябва да продължат да финансират изкопаемите горива, докато икономиките зависят от тях.

Напускането на четирите банки хвърля сянка върху най-широко разпространения в света стандарт за ограничаване на емисиите на парникови газове. Стартирал като организация с нестопанска цел, SBTi удостоверява, че целите за емисиите на близо 4000 компании в световен мащаб са в съответствие с междуправителственото Парижко споразумение за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий.

Тази година SBTi представи планове за нов стандарт, който ще се прилага конкретно за финансовите институции още през 2024 г. Той ще изисква от банките и управителите на активи да не финансират нови проекти за изкопаеми горива.

Най-голямата банка в еврозоната спира финансирането на въглищни проектиBNP Paribas има ангажимент да намали кредитната си експозиция към петрол и газ съответно с 80% и 30% до 2030


Но това се оказва твърде много за Standard Chartered, която иска да продължи този бизнес на развиващите се пазари. Говорител на банката потвърждава, че тя е отказала да се включи в тази инициатива и че предложеният от SBTi стандарт не отчита адекватно "прехода от изкопаеми горива на нашите клиенти и пазари". Той добавя, че Standard Chartered търси алтернативно валидиране от трета страна на своите климатични цели и че определя научнообосновани цели чрез NZBA.

HSBC също заявява, че банката определя своите цели за емисиите в съответствие с насоките на NZBA, както и Societe Generale и ABN Amro.

Говорител на SBTi коментира пред Reuters, че след получаване на обратната връзка организацията е променила някои от изискванията си. Тя ще позволява на банките да продължат да финансират някои проекти за изкопаеми горива, стига те да са съотносими към целите за емисии, които трябва да бъдат постигнати в близко бъдеще. Но изискването за преустановяване на финансирането на проекти за изкопаеми горива, които биха натежали върху дългосрочните ѝ цели, остава.

"Не можем да ограничим глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий и да смекчим рисковете от климатичен срив, без да намалим зависимостта си от изкопаемите горива", се казва в изявление на SBTi.

ЕС ограничава емисиите на метан при вноса на изкопаеми горива Метанът е втората основна причина за изменението на климата след въглеродния диоксид


Повечето големи европейски банки, присъединили се към SBTi, продължават да са нейни членове. Credit Agricole, ING, BBVA и Swedbank потвърждават ангажимента си към SBTi като институция, която да валидира техните цели за емисиите.

Към момента нито една голяма американска банка не се е присъединила към SBTi, като вместо това кредиторите зад океана избират по-лесните за изпълнение стандарти на NZBA.

Разширяване на пукнатините

Като знак, че между SBTi и финансовите компании може да се появят пукнатини, говорител на Allianz заявява, че германският застрахователен гигант също е напуснал, без да посочва конкретни причини.

Компанията се ангажира с методологията за определяне на целите на Net-Zero Asset Owners Alliance - друга подкрепяна от ООН коалиция за климата. Тази година Allianz се оттегля от Net-Zero Insurance Alliance заради опасения, че климатичната коалиция рискува да наруши антитръстовото законодателство.

Това не е първият случай, в който банките се опитват да намалят изискванията за емисиите, които финансират. През юли Reuters съобщи, че кредиторите, които работят по разработването на глобални стандарти за отчитане на парниковите газове при подписването на договори за продажба на облигации или акции, са гласували да изключат повечето от тези емисии от собствения си въглероден отпечатък.