Към края на октомври печалбата на банковата система е в размер на 3 млрд. лв. - с 1,3 млрд. лв.

Това е със 75% повече спрямо отчетената за десетте месеца на 2022 г. печалба, съобщава Българската народна банка (БНБ), цитирана от БТА.

Нетният лихвен доход на банките за десетте месеца на 2023 г. е 4 млрд. лв. - с 1,4 млрд. лв. по-висок спрямо реализирания за същия период на миналата година.

Общата сума на активите на банковата система към 31 октомври е 164,2 млрд. лв. - с 942 млн. лв. (0,6 на сто) по-малко спрямо края на септември 2023 г.

БНБ: 2,7 млрд. лв. е печалбата на банковата система към 30 септемвриТова е 80,5% повече спрямо отчетената към 30 септември 2022 г. печалба

Отношението на ликвидно покритие в края на октомври 2023 г. е 250,3 на сто (при 241,9 на сто в края на септември).

Ликвидният буфер е 45 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци възлизат на 18 млрд. лв. (при съответно 46,2 млрд. лв. и 19,1 млрд. лв. в края на септември).

Брутните кредити и аванси в края на октомври са 108,8 млрд. лв. и на месечна база отбелязват растеж със 752 млн. лв. (0,7 на сто).

Вземанията от кредитни институции намаляват с 52 млн. лв. (0,4 на сто) до 13,4 млрд. лв., докато брутният кредитен портфейл нараства с 804 млн. лв. (0,8 на сто) до 95,4 млрд. лв.

Увеличават се кредитите за домакинства (с 525 млн. лв., 1,4 на сто), за нефинансови предприятия (с 245 млн. лв., 0,5 на сто) и за други финансови предприятия (с 82 млн. лв., 1 на сто). Намаляват кредитите за сектор държавно управление - с 49 млн. лв. (4,1 на сто).

На фона на затягането от ЕЦБ, лихвите у нас остават ниски, а кредитът растеКъм момента България е една от страните с най-ниски лихви по новите кредити в ЕС

Общите депозити в банковата система в края на октомври са 140,1 млрд. лв., като през месеца е отчeтен спад в размер на 1,2 млрд. лв. (0,9 носта).

Намаляват депозитите на кредитни институции - с 1,3 млрд. лв. (13,1 на сто), на други финансови предприятия - с 291 млн. лв. (7,7 на сто), както и на сектор държавно управление - с 218 млн. лв. (5,6 насто).

Увеличават се депозитите на домакинства (с 571 млн. лв., 0,7 на сто) и на нефинансови предприятия (с 22 млн. лв., 0,05 на сто).