Според източници от банковия сектор в САЩ банковите надзорни органи все по-често проверяват практиките на кредиторите за управление на риска и предприемат дисциплинарни мерки, за да отстранят проблемите, които могат да доведат до повече банкови фалити, пише Reuters.

Промените са следствие от фалита на Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank по-рано тази година след масово теглене на депозити, предизвикано отчасти от опасенията, че високите лихвени проценти ще навредят на банковите баланси. След като официалните прегледи установяват, че проверяващите на първа линия не са действали бързо при засичането на проблемите, те предприемат по-строг и по-активен подход.

Интервюта с няколко ръководители от сектора, адвокати и регулаторни служители, проведени от информационната агенция, показват, че проверяващите извършват изненадващи прегледи на ключовия поверителен надзорен рейтинг за състоянието на банките и в някои случаи, когато това се налага, го понижават. Те все по-често предупреждават големите банки, че ако не отстранят пропуските си, ще им бъде издадена заповед за ограничаване на редица дейности, и оказват натиск върху висшите ръководители да поемат лична отговорност за решаването на проблемите на банките.

Планират строг контрол за ликвидността на банките в ЕС от 2024 г.Нуждата от надеждни варианти се засили, след като през март Швейцарската централна банка се намеси с ликвидна подкрепа за Credit Suisse


Въпреки че регулаторните органи, включително Федералният резерв и Федералната корпорация за застраховане на депозитите (FDIC), отдавна поеха ангажимент да засилят надзора, процесът е поверителен и длъжностните лица не разкриват подробности, така че тази новина за първи път хвърля светлина върху начина, по който агенциите изпълняват обещанието си, и подсказва, че те продължават да имат опасения относно състоянието на някои кредитори в условията на високи лихвени проценти и забавяща се икономика.

Надзорните органи се насочват към малките, средните и големите банки.

"Това не е по-различно от някои от по-засилените наблюдения, които виждахме по време на Голямата рецесия, когато имаше загриженост за финансовото здраве на всички банки", казва Джон Гайрингер, партньор и банков адвокат в Barack Ferrazzano Kirschbaum & Nagelberg LLP.

През последните месеци FDIC и други регулаторни органи са изпратили писма до регионални и общински банки в редица щати, с които ги уведомяват, че са започнали изненадващи проверки на техния рейтинг CAMELS. Този поверителен индикатор измерва безопасността и стабилността на банките по показатели, включващи капиталова адекватност, качество на активите, компетентност на ръководството и ликвидност.

Експертите обикновено преразглеждат рейтинга на малките банки на всеки 12 до 18 месеца чрез анализ на финансовите и кредитните данни, които те отчитат на тримесечие, проверки на място и разговори с ръководството.

Анализатори: Eвропейските банки са по-силни от американските. Ето защоКапитал, надзор на ликвидността, защита на данните на клиенти са основните предимства на банките в Европа


Ан Балсър, старши изпълнителен вицепрезидент на Независимите общностни банкери на Америка (ICBA), заявява, че членовете на търговската група във Вашингтон в различни региони са получили писма през октомври, с които са били уведомени за прегледите извън обичайния цикъла.

В някои случаи също така банките са били уведомени, че компонентите на техния CAMELS рейтинг са били понижени. Прегледите се основават на анализа на тримесечните данни, извършен от регулаторните органи.

Но последствията "са много далечни", казва Балсър.

Рейтингите CAMELS допринасят за размера на премиите за застраховане на депозитите на банките и влияят върху одитите им. На кредиторите с понижен рейтинг може да бъде забранено да сключват сделки и може да им бъде отказана спешна ликвидност от страна на Фед.

Сред причините, които регулаторните органи посочват за понижаването на рейтингите, са недостатъчен капитал, проблеми с управлението и в много случаи експозиция към търговски недвижими имоти - сектор, който изпитва затруднения на фона на високите лихви и продължителните свободни офис площи.

"Намаляването на рейтинга извън цикъла е деликатно нещо", посочва Майкъл Тирни, главен изпълнителен директор на Community Bankers of Michigan. "Това, което ми казаха регулаторите, е, че това ще се използва пестеливо, че ще се понижават само компонентите на CAMEL, а не цялостният рейтинг."