Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта в Европейска комисия, ще бъде специален гост на Националния иновационен форум „Иновации и устойчив растеж“, който ще се проведе на 19 декември, вторник, в зала „Средец“ на хотел „Балкан Палас“ в София.

Събитието започва в 10,30 ч., а българският представител в ЕК ще участва в дискусията по годишния доклад Иновации.бг и ще награди победителите в конкурса „Иновативно предприятие на годината 2023“. В 19-то издание на форума, част от което е награждаването в конкурса, ще участват представители на правителството, бизнеса и научните среди.

Форумът е най-представителната национална платформа за сътрудничество, насочена към стимулиране на националната икономика и повишаване конкурентоспособността на българските компании чрез внедряване на нови технологии.

Националният иновационен форум се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг и Еnterprise Europe Network – България, Генерална дирекция “Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия, в партньорство с Единния център за иновации на БАН, София Тех Парк, БАИТ – Българска асоциация по информационни технологии, BESCO – Българската предприемаческа асоциация, PARAi – Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации, Health and Life Sciences Cluster Bulgaria, Artificial Intelligence Cluster Bulgaria, АИБЕСТ - Асоциация за иновации, бизнес услуги и технологии, Българска асоциация за управление на хората.

На събитието ще бъде представен годишният доклад Иновации.бг 2023 с акцент развитието на българската отбранителна индустрия. Докладът дава оценка на иновационния потенциал на националната икономика и състоянието и възможностите за развитие на българската иновационна система.

В конкурсната част на форума „Иновативно предприятие на годината“ новостартиращи и утвърдени компании от всички икономически сектори се борят за наградите в 8 категории. Кандидатите се оценяват от независимо жури от експерти от държавни институции, браншови организации, научните среди и предприемачи в категории според въздействието на иновацията. Наградата „Иновативно предприятие на годината“ се присъжда за внедряване на нов или значително усъвършенстван продукт и/или процес/услуга, довел до траен икономически ефект.

Над 130 компании са отличени за новаторските си разработки в конкурса от 2004 г. насам. Отличените и номинираните компании в конкурса „Иновативно предприятие на годината“ 2023 получават правото да използват марката „Високи постижения в иновациите“.

За регистрация за участие във форума, моля попълнете електронния формуляр ТУК не по-късно от 15 декември 2023 г.