Комуникацията с хора с трудни характери е често срещан, но труден аспект от динамиката на работното място.

Независимо дали става въпрос за сблъсък на различни гледни точки или стилове на общуване, умелото навигиране в тези взаимоотношения е от решаващо значение за поддържането на продуктивна среда.

Професионализмът изисква ефективна комуникация с колегите въпреки противоречивите гледни точки или предизвикателното поведение. Провеждането на разговори със сложни личности, като същевременно се поддържа уважение и открит диалог, е ключов набор от умения в днешното работното място. Но понякога това може да бъде изключително трудно.

От запазването на самообладание при разгорещени конфронтации до установяването на стандарти за взаимно уважение - Built In дава план за справяне в ситуации, в които се сблъсквате с най-проблемните разговори на работното място.

Забравете егото и общувайте. Уроци от кризата на самотата на УолстрийтСветовната борса е известна с дългите часове и стресиращ работен процес, особено за младите служители

Запазете самообладание

Когато се сблъскаме с конфронтация, естествено е да усещаме как вътре в нас се надигат собствената ни защитна реакция и гняв, но емоционалният подход само ще ескалира напрежението и ще доведе до разрушителна размяна на нападки.

За да запазим уравновесен професионализъм, дори когато сме провокирани, е важно да контролираме емоциите си. Спокойното поведение създава предпоставки за по-конструктивна комуникация.

Подхождайте уравновесено, като говорите бавно, равномерно и спокойно, дори ако другият човек се държи нападателно. Сдържаното ви присъствие ще му помогне да се успокои с течение на времето. Впускането в яростта на друг човек никога не завършва добре. С търпение и внимание можете да намерите най-мъдрия път напред.

Забава или принуда? Как да преосмислим коледното парти в офисаИма реална възможност това, което по своята същност е добронамерено, да се окаже натоварващо за много хора

Проявявайте съпричастност и разбирайте различните гледни точки

Проявата на съпричастност е неразделна част от ориентирането в комуникацията с предизвикателни хора. Истинското изслушване и разбиране на техните перспективи, мотиви и основни притеснения създава предпоставки за това, че другият човек се чувства изслушан и оценен, което води до по-открити разговори и в крайна сметка до взаимно уважение.

Съпричастността към тревогите и разочарованията отваря врати за намиране на решения. Поставете се на негово място, адресирайте притесненията му (дори и да не сте съгласни) и потвърдете, че искате продуктивни резултати за всички.

Сатя Надела: Емпатията не е меко умение, а най-трудното за придобиванеСъпричастността позволява на лидерите да се свързват по-добре не само със своите служители, но и с клиентите, смята изпълнителният директор на Microsoft

Слушайте активно

Активното слушане ви позволява да разберете по-добре основните настроения, които движат разговора. Отразяването на техните мисли признава тяхната гледна точка, демонстрирайки уважение и откритост към разговора.

Дори и в условията на несъгласие, този подход поставя основите на продуктивната комуникация. Това означава готовност за разглеждане на различни гледни точки и съвместно проучване на потенциални решения, като проправя пътя за по-приятелски и конструктивен диалог.

По-целенасочени, по-малко самотни: Защо служителите Z предпочитат офисаОфисът е чудесно място за изграждане на взаимоотношения с колегите, но и възможност за масаж или безплатно кафе от бариста, за служителите на Google

Търсете обща основа

Разпознаването на областите на съгласие осигурява основа за сътрудничество, като насърчава фокусирането върху решенията и дава основание за умело отдалечаване от различията.

Наблюдавайте общия напредък и взаимодействията, които пораждат взаимно разбиране. Провеждайте брейнсторминг сесии за това как съгласуването на усилията и използването на индивидуалните силни страни може да увеличи стандартните мерки за успех и за двама ви.

Защо прекалено любезните колеги може да са по-опасни от токсичнитеКултурата на любезност може да се прояви и като пасивна агресивност, когато лошите намерения се прикриват с усмивки

Установяване на граници

Асертивното, но дипломатично справяне с неуважителното поведение е ключово за поддържане на уважителна среда. Твърдото, но вежливо определяне на правилното отношение създава рамка, която гарантира, че разговорите ще останат целенасочени, конструктивни и без неподходящ тон.

Спазването на тези граници създава благоприятна среда за смислен обмен на мнения, като същевременно запазва професионалните взаимоотношения.

Демонстрирайте с поведението си как изглежда правилният начин на комуникация, дори и другите да не го правят.

Няма по-подходящ момент от сегашния, за да приложите тези тактики. Трудните характери не са на път да изчезнат.