При запазване на политическата стабилност в страната се очаква положителна година за българските икономика и капиталовия пазар, коментира изпълнителният директор на борсата Маню Моравенов през БНТ.

Той посочи, че членството на страната в Шенген и еврозоната ще привлече повече инвеститори в страната.

"2023 е годината на несбъднатите прогнози. Нито се сбъднаха очакванията за рецесия, нито се сбъднаха очакванията за намаляване на лихвите. Очаква се обаче бързо спадане на инфлацията. Например, в ЕС вероятния спад ще бъде с 50 процента на годишна база през следващите 2 години", посочи Маню Моравенов.

"Еврозоната ще изиграе изключително положителна роля за капиталовия пазар и не само за него, но и за инвестициите въобще, тъй като ще премахне валутния риск. Липсата на валутен риск и стабилна политическа обстановка означават завръщане на чуждестранни инвеститори в България, което би бил добър индикатор за българската икономика и капиталовия пазар", каза Моравенов.

Евро-долар през 2024: Сложна траектория с геополитически неизвестниПрез 2024 г. единната валута на Европейския съюз – евро, ще бъде изправена пред сложен геополитически пейзаж, белязан от политически промени и икономически предизвикателства

По думите на Моравенов България е напълно готова за влизане в Еврозоната и това ще бъде по-скоро политическо решение от гледна точка на Маастрихските критерии. „Инфлацията в настоящия момент не покрива тези критерии, но имаме много случаи на политически компромис, включително Хърватска беше приета с политически компорис с много голям външен дълг. Така че аз лично съм оптимист и смятам, че при добре поставена политическа ситуация България ще влезе в еврозоната. Тенденцията на инфлацията е да намалява и ще продължава да намалява. Такива са прогнозите. След като в Европа се очаква да намалява инфлацията с 50% на година, няма как това да не се отрази и в България, ние сме пряко свързани с европейската икономика", допълни още Моравенов.