Лихва от близо половин милион лева (над 230 хил. евро) изплати tbi bank на инвеститори в облигациите, които банката издаде през декември 2023 г. на стойност 10 милиона евро. Това е първото тримесечно купонно плащане, направено от tbi bank към своите облигационери.

Падежът на емисията с годишна лихва 9.50% е през септември 2026 г., като банката има право да ги изплати предсрочно една година по-рано.

Благодарение на доверието на инвеститорите в tbi, през 2023 г. банката издаде успешно две емисии облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL).

И двете регистираха поръчки над размера на емисиите, като големият интерес бе заявен от различни инвеститори - институции като пенсионни фондове, управляващи дружества, застрахователни и държавни компании, както и от индивидуални професионални инвеститори.

През 2023 г. tbi постигна най-големия ръст на активите (близо 40%) сред всички банки в България и отчете рекордна консолидирана нетна печалба в размер на 42,4 млн. евро.

За tbi bank

tbi bank е challenger банка в Югоизточна Европа и регионален лидер в алтернативните разплащателни методи. Банката изгражда екосистема, която комбинира финансиране и пазаруване, с които отговаря на нуждите на клиентите.

tbi е фокусирана върху подпомагането на търговците да развиват бизнеса си, както и върху предоставянето на финансови продукти и услуги, които улесняват живота на потребителите.

Оперира в България, Румъния, Гърция, Германия и Литва.

Чрез различни дигитални канали и доверени партньорства с над 20 000 търговски обекта, tbi има клиентска база от над 2 милиона клиенти и е отпуснала близо 750 000 финансирания през 2023 г.

Бизнес моделът на банката и фокусираният върху клиентите й подход доведоха до това да се превърне в най-рентабилната и ефективна банка в България (Класация К10 на Капитал, 2023).