Считано от 1 април 2024 г. основният лихвен процент на Българската народна банка се определя на ниво от 3,79%.

Това съобщи централната банка, цитирана от БТА. Новата стойност представлява понижение с 0,01% спрямо равнището за март.

Заради повишаването на лихвените проценти в еврозоната, предизвикано от рекордно високата инфлация, през септември 2022 г., БНБ за първи път от 2016 г. насам обяви, че основният й лихвен процент ще има положителна стойност. Тогава той беше повишен от 0,0% до 0,49%.

БНБ продължи да го увеличава и през декември 2023 г. той достигна 3,8%. През януари беше обявено, че основният лихвен процент ще бъде понижен до 3,79%, като остана на същото ниво и през февруари.

От 1 март БНБ го вдигна отново, до 3,8%.

Размерът на основния лихвен процент, който влиза в сила от първо число на всеки месец, е равен на средноаритметичната стойност от нивата на индекса LEONIA: LEv OverNight Interest Average Plus, регистрирани през работните дни на предходния календарен месец.

От своя страна индексът се определя на база на среднопретеглената стойност на лихвените проценти по всички сделки за предоставяне на необезпечени депозити овърнайт в български левове на междубанковия пазар в България, уточнява БТА.