През периода януари - март 2024 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 19 947.2 млн. лв., което е с 11.1% по-малко в сравнение със същия период на 2023 г. Само за март 2024 г. общият износ на стоки възлиза на 7 138.6 млн. лв. и намалява с 10.4% на годишна база, става ясно от данните на НСИ.

По отношение на вноса за периода януари - март 2024 г., у нас са влезли стоки на стойност 23 772.0 млн. лв. (по цени CIF), или с 4.1% по-малко спрямо същия период на 2023 г., а през март общият внос бележи отстъпление с 2.1% и възлиза на 8 418.1 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно за периода януари - март 2024 г. - 3 824.8 млн. лева. През март също - 1 279.5 млн. лева.

Износ за ЕС

За периода януари - февруари 2024 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 12.6% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 8 343.6 млн. лева, като основни търговски партньори на страната ни са Германия, Италия, Румъния, Гърция и Белгия, които формират 61.0% от износа за държавите - членки на ЕС.

При износа, разпределен според Стандартната външнотърговска класификация, най-голям ръст е отбелязан в сектор „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“, а най-голям спад има в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (48.0%).

Само за февруари износът на стоки от България за ЕС намалява със 7.8% спрямо година по-рано и е на стойност 4 249.1 млн. лв. В същото време вносът от ЕС през периода януари - февруари се увеличава с 0.5% спрямо същия период на 2023 г. и е на стойност 9 467.4 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия. Секторът „Минерални горива, масла и подобни продукти“ отчита най-голям ръст - 114.9%, а най-голям спад - сектор „Артикули, класифицирани главно според вида на материала“ (13.3%).

Износ за трети страни

През периода януари - март 2024 г. износът на стоки от България за трети също намалява - с 9.9%, в сравнение с 2023 г. и е на стойност 7 037.3 млн. лева. Основните търговски партньори на България извън болка са Турция, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония, Китай, Гибралтар и Обединено кралство, формиращи 51.7% от износа за трети страни.

През март 2024 г. износът на стоки от България за трети страни е намалял с 11.1% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 572.3 млн. лева.

Най-голям ръст на износа за трети страни е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“ (20.0%), а най-голям спад – в „Безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн“ (29.7%).

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари – март 2024 г. намалява с 2.8% в сравнение със същия период на 2023 г. и е на стойност 9 615.8 млн. лева. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Китай, Руската федерация и Египет.

Но през март 2024 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 20.0% спрямо същия месец на 2023 г. и е в размер на 3 729.3 млн. лева.